ГЛАВНАЯ страница | Регистрация | Вход| RSS Суббота, 19.10.2019, 02:44

Удобное меню
 • ТЕСТЫ
 • В помощь учителям
 • В помощь изучающим
 • Родителям
 • Скачать
 • Развлечения
 • Нашим ученикам
 • ЕГЭ-2010-2011
 • Teachers' Cafe
 • Info
  Поиск
  Категории раздела
  Белорусский язык [43]
  Грузинский язык [0]
  Древнеанглийский язык [24]
  Иврит [0]
  Испанский язык [103]
  Итальянский язык [0]
  Китайский язык [25]
  Латинский язык [0]
  Латышский язык [0]
  Литовский язык [0]
  Марийские язык [0]
  Польский язык [0]
  Санскрит [0]
  Татарский язык [0]
  Турецкий язык [0]
  Украинский язык [29]
  Финский язык [0]
  Цыганский язык [0]
  Чешский язык [40]
  Чувашский язык [0]
  Шведский язык [0]
  Японский язык [0]
  Информация
  фотообзоры

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Языки мира » Чешский язык

  УРОК №21 А.Г.ШИРОКОВА

  Склонение существительных женского рода с основой на
  согласный (тип píseň, kost). Склонение прилагательных мягкой
  разновидности (тип letní). Сослагательное наклонение
  (Kondicionál).
  V OBCHODĚ S POTRAVINAMI
  Obyčejně chodím každý pátek nebo v sobotu ráno nakupovat. V neděli se nedá koupit nic1,
  protože všechny obchody jsou zavřeny.
  Manželka mi napíše všechno, co mám koupit, na lístek. Nejprve jdu k speciálnímu okénku a
  vracím láhve od mléka a limonády2.
  Obvykle nakupuji v naší samoobsluze, kde dostanu všechno: mléko, ovoce, chléb, pečivo,
  zeleninu, pivo, limonády a všechny druhy potravin, maso (hovězí a vepřové), drůbež a ryby.
  Salámy a různé druhy salátů dostanu hned vedle ve speciálním oddělení.
  Obvykle kupuji na celý týden cukr kostkový nebo krystal, mouku, nudle, sůl, hořčici, olej a
  vajíčka. Průběžně kupujeme mléko, smetanu, šlehačku, máslo, sýry a jiné mléčné výrobky.
  V cukrárně kupuji zákusky, dorty, různé druhy bonbónů, jemné sušenky. Chtěl jsem ještě
  koupit zmrzlinu, ale bohužel tady zmrzlinu nevedou3.
  * * *
  V UZENÁŘSTVÍ
  - Dobrý den!
  - Jaké máte přání, prosím? / Co si přejete, prosím?
  - Chtěla bych dva párky, tri vuřty, dvacet deka4 uherského salámu, třicet deka nějakého měkkého
  salámu a čtyřicet deka domácí tlačenky.
  - Čerstvé párky5 už nemáme, máme jen v konzervě.
  - Tak jednu konzervu.
  - Další přání?
  - To je všechno. Promiňte, málem bych zapomněla6. Chtěla bych ještě dvacet deka šunky. Kolik
  budu platit?
  - Devadesát korun, padesát haléřů. Dáte mi ten padesátník? Je, zas pětistovka. Neměla byste menší?
  - Podívám se. Bohužel nemám.
  - Od rána dnes zákazníci platí pětistovkami a stovkami a já už nemám drobné!
  - Počkejte chvíli, já si rozměním ve vedlejší pokladně.
  - ... Prosím.
  - Děkuji. Dáte mi ten padesátník?
  - Ano ten mám, prosím.
  - Děkuji, na shledanou.
  * * *
  - Prosím vás, chtěla bych kilo pomerančů a dva citróny.
  - Je to všechno?
  - Máte broskve?
  - Máme hrušky a jablka. Jablka jsou dobrá a laciná.
  - Tak tedy dvě kila jablek.
  - Dostali jsme právě čerstvou zeleninu: nové brambory, mrkev, cibuli, zelí, rajská jablíčka (rajčata)
  a okurky.
  - Kolik stojí kilo rajčat?
  - Deset korun.
  - No, tak půl druhého kila, prosím. Děti je mají rády.
  110
  - Tady bude o deset deka víc, mohu to nechat?
  - Samozřejmě.
  - Dohromady to dělá čtyřicet sedm dvacet. Děkuji. Na shledanou.
  - Na shledanou.
  Slovníček
  bohužel к сожалению
  bonbón, -u m конфета
  brambory картофель; nové b. молодой
  картофель
  broskev, -kve m персик
  cibule, -e f лук
  citron, -u m лимон
  cukr, -kru m сахар; с. kostkový куско-
  вой сахар; с. práškový сахар-
  ная пудра; с. krystal песок
  cukrárna, -у f кондитерский магазин
  čerstvý свежий
  domácí домашний
  dostat получить
  drobné, -ných pl мелочь
  druh, -u m сорт, вид
  hořčice, -e f горчица
  hruška, -у f груша
  jablko, -a n яблоко
  jemný мягкий, нежный
  laciný дешевый
  lístek, -tku m зд. листок бумаги
  máslo, -а n масло
  menší меньше, меньший
  mléčné výrobky молочные продукты
  mléko, -a n молоко
  mouka, -у f мука
  mrkev, -kve f морковь
  nakupovat покупать, делать покупки
  nechat оставить
  nejprve прежде всего, сначала
  nudle, -í pl макароны
  obvykle обыкновенно, обычно
  obyčejně обычно
  okénko, -a n окошко
  okurka, -у f огурец
  olej, -е m растительное масло
  ovoce, -е n фрукты
  padesátník, -u m пятьдесят геллеров
  (одной монетой)
  párek, -rku m две сосиски
  pečivo, -a n хлебобулочные изделия
  pětistovka, -у f ассигнация в пятьсот
  крон
  podívat se посмотреть
  pomeranč, -e m апельсин
  rajská jablíčka/rajčata помидоры
  salám, -u m колбаса; měkký s. вареная
  колбаса; uherský s. венгерский
  сервилат; suchý s. копченая
  колбаса
  samoobsluha, -у f магазин самообслу-
  живания
  samozřejmě разумеется
  smetana, -у f сливки
  sobota, -у f суббота
  sůl, soli f соль
  sušenky, -ek f сухое печенье
  sýr, -u m сыр
  šlehačka, -у f взбитые сливки
  šunka, -у f ветчина
  tlačenka, -у f зельц
  týden, -ne m неделя
  uzenářství, -í n специализированный
  колбасный магазин
  vajíčko, -a n яичко
  vejce, -е n яйцо
  vuřt, -u m сарделька
  zákazník, -a m покупатель
  zelenina, -у f овощи
  zelí, -í n капуста
  zmrzlina, -у / мороженое
  Лексико-грамматические пояснения
  1. V neděli se nedá koupit nic. В воскресенье ничего нельзя купить.
  Форма 3-го л. ед. числа глагола dát se переводится на русский язык безличной
  конструкцией с модальным наречием можно (в положительной конструкции) или нельзя (в
  отрицательной конструкции) плюс инфинитив:
  То se dá spravit. Это можно исправить.
  То se nedá udělat. Это нельзя сделать.
  2. Обратите внимание на употребление предлогов od и na в следующих выражениях:
  а) láhev od mléka бутылка из-под молока
  111
  láhev od piva бутылка из-под пива
  krabička od bonbónů коробка от конфет
  б) láhev na mléko бутылка для молока
  3. Zmrzlinu nevedeme. Мороженое у нас не бывает.
  Obuv nevedeme. Обувь у нас не бывает.
  4. Чешская система весов различает:
  Deka (разг.) = 10 г: deset deka sýra = 100 г сыра
  20 deka = 200 г: dvacet deka salámu = 200 г колбасы
  čtvrt kila másla = 250 г масла
  deka = dekagram, kilo = kilogram.
  Примечания: 1. В сочетании с числительным jedno употребляется форма deko; со всеми
  другими числительными - форма deka.
  2. Форма kilo употребляется с числительным jedno и с числительными 5 и выше. С
  числительными 2, 3, 4, а также půl и čtvrt употребляется форма: kila: dvě kila brambor.
  5. Запомните: čerstvý - свежий
  черствый - tvrdý
  Ср.: čerstvé párky свежие сосиски
  čerstvý chléb свежий хлеб
  tvrdý / okoralý chléb черствый хлеб
  tvrdá houska черствая булка
  6. Málem bych zapomněla. Чуть было не забыла.
  Málem bych spadla. Чуть было не упала.
  Грамматические объяснения
  Склонение существительных женского рода
  с основой на согласный (тип p ís e ň, k o s t)
  Тип píseň Тип kost
  Pád Číslo jednotné Číslo množné Číslo jednotné Číslo množné
  N.
  G.
  D.
  A.
  V.
  L.
  I.
  píseň
  písně
  písni
  píseň
  písní!
  (o) písni
  písní
  písně
  písní
  písním
  písně
  písně!
  (o) písních
  písněmi
  kost
  kosti
  kosti
  kost
  kosti!
  (o) kosti
  kostí
  kosti
  kostí
  kostem
  kosti
  kosti!
  (o) kostech
  kostmi
  Все существительные женского рода в основе на согласный склоняются либо по типу
  píseň, либо по типу kost. По типу píseň склоняются существительные, оканчивающиеся:
  а) на -ň: jabloň, síň, báseň;
  б) на -ev: mrkev, broskev, krev, láhev, pánev;
  в) многие на -ž, -ř, -š, -j: mládež, tvář, zvěř, kancelář, rozkoš, tramvaj;
  г) некоторые на -l, -t’, -ď и др.: postel, síť, káď.
  По типу kost склоняются все существительные на -st, -est, -ost: část, čest, bolest,
  moudrost, radost, некоторые существительные на -t’, -d’: oběť, paměť, zeď, měď и прочие
  согласные: věc, moc, noc, řeč, lež, sůl - soli и др.
  Некоторые существительные женского рода в основе на согласный в своем склонении
  112
  колеблются между типом píseň и kost или имеют параллельные окончания: čtvrť - čtvrti /
  čtvrtě (в остальных падежах по образцу píseň), loď - lodě / lodi (pl loděmi) (в остальных паде-
  жах. по образцу píseň).
  Примечание. Склонение существительных типа píseň почти полностью совпадает со
  склонением существительных женского рода мягкой разновидности (тип růže). Отличие
  представлено только в формах им., вин. и зват. падежей. Им. růže - píseň, вин. růži - píseň, зват. růže -
  písni.
  Склонение прилагательных мягкой разновидности (тип l e t n í)
  Číslo jednotné
  Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod
  N.
  G.
  D.
  A.
  V.
  L.
  I.
  letní (den)
  letního
  letnímu
  letního, letní
  letní
  letním
  letním
  letní (noc)
  letní
  letní
  letní
  letní
  letní
  letní
  letní (jitro)
  letního
  letnímu
  letní
  letní
  letním
  letním
  Číslo množné
  N.
  G.
  D.
  A.
  V.
  L.
  I.
  letní
  letních
  letním
  letní
  letní
  letních
  letními
  letní
  letních
  letním
  letní
  letní
  letních
  letními
  letní
  letních
  letním
  letní
  letní
  letních
  letními
  По образцу мягкой разновидности типа letní склоняются все прилагательные на -ní,
  -ší, -zí, -ží, -cí, -čí: zimní, jarní, pěší, hovězí, svěží, telecí, psací, šicí; субстантивированные
  прилагательные и причастия: kupující покупающий, покупатель, studující изучающий,
  учащийся, vedoucí ведущий, руководитель, а также притяжательные прилагательные на -í:
  dívčí, kozí, vlčí, holubí, orlí.
  Примечание. Почти все прилагательные на -ní иностранного происхождения относятся к
  мягкой разновидности:
  módní kolektivní originální
  sociální absolutní ideální
  formální maximální objektivní
  Сослагательное наклонение (Kondicionál)
  Сослагательное наклонение настоящего времени (kondicionál přítomný) образуется
  сочетанием особых форм вспомогательного глагола být: bych, bys, by, bychom, byste, by и
  форм причастия на -l смыслового глагола.
  Osoba Číslo jednotné Číslo množné
  1.
  2.
  3.
  pracoval, -a bych
  pracoval, -a bys
  pracoval, -a, -o by
  pracovali, -y bychom
  pracovali, -y byste
  pracovali, -y, -a by
  113
  Сослагательное наклонение настоящего времени обозначает обусловленное,
  предполагаемое или желаемое действие, относящееся к настоящему или будущему времени.
  Šli bychom do divadla, ale nemáme čas. Chtěl bych si koupit nový oblek. Ráda bych ti to pověděla.
  Co bys potřeboval?
  В придаточных условных и целевых предложениях формы bych, bys, by сливаются с
  союзами kdy и а в одну форму:
  kdybych если бы я abych чтобы я
  kdybys если бы ты abys чтобы ты
  kdyby если бы он (-а, о) aby чтобы он (а, о)
  Kdybych to věděl, řekl bych ti to. Если бы я это знал, я бы тебе сказал (это).
  My bychom to udělali, kdybychom mohli. Мы бы это сделали, если бы могли.
  Kam bys šel večer, kdybys měl volno? Куда бы ты пошел вечером, если бы у тебя
  было свободное время?
  Pojedu autem, abych nepřijela pozdě. Я поеду на машине, чтобы не опоздать.
  Kdybyste za mnou přišli, jeli bychom spolu. Если бы вы пришли ко мне, мы бы поехали
  вместе.
  Řekni mu, aby k nám přišel. Скажи ему, чтобы он пришел к нам.
  При образовании 2-го лица ед. числа сослагательного наклонения от возвратных
  глаголов с компонентами se, si s отделяется от формы bys и сливается с se и si в одну форму:
  bys + se = by ses
  bys + si = by sis
  Kde by ses učil? Kdy by ses vrátil? Co by sis přál? Koupil by sis to? Dal by sis kávu?
  Некоторые отличия в употреблении сослагательного наклонения
  в чешском и русском языках
  1. В соответствии с формой сослагательного наклонения в чешском языке в русском
  языке после глаголов просить, требовать, приказывать, разрешать и других глаголов
  волеизъявления обычно употребляется инфинитив. (См. урок 20.)
  Prosím, abyste přišel včas. Я прошу вас прийти вовремя.
  Přeji ti, aby ses brzy uzdravil. Желаю тебе быстро выздороветь.
  Dovolte, abych vás představil. Разрешите вас представить.
  2. Сослагательное наклонение в чешском языке употребляется также в соответствии с
  русским инфинитивом после союза чтобы.
  Vrátil jsem se, abych ti to řekl. Я вернулся, чтобы сказать тебе это.
  Místo, aby se učil, šel do kina. Вместо того чтобы заниматься, он пошел в
  кино.
  Přišli jsme, abychom se vás na to zeptali. Мы пришли, чтобы спросить вас об этом.
  (Подробнее см. ур. 18).
  3. Сослагательное наклонение от модальных глаголов часто соответствует в русском
  языке инфинитиву со словами нужно, следует.
  Měl by ses léčit. Тебе бы нужно лечиться.
  Měl byste se vrátit. Вам бы следовало вернуться.
  Категория: Чешский язык | Добавил: Admin (30.10.2011)
  Просмотров: 6028 | Рейтинг: 0.0/0 |
  Дополнительный материал для Вас от сайта englishschool12.ru

  Клуб английского языка
  Английский алфавит в картинках
  ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО: КАТАНИЕ ЯИЦ И... ЯЙЦА П...

  My Week-day 
  Newspaper Reporting 
  READ THE FOLLOWING TEXT AND DO EXERCISES... 

  Английский язык для школьников №13
  Рекомендованная литература для обучения ...
  Рекомендованная литература для обучения ...

  LIMERICKS 
  Местоимения some, any, no, every и их пр... 
  ChandlerThe_Lady_In_The_Lake 

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Welcome
  Меню сайта
  Info
  Видео
  englishschool12.ru
  Info

  Сайт создан для образовательных целей
  АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА © 2019
  support@englishschool12.ru

  +12
  Все права защищены
  Копирование материалов возможно только при разрешении администратора сайта