ГЛАВНАЯ страница | Регистрация | Вход| RSS Вторник, 11.08.2020, 04:05

Удобное меню
 • ТЕСТЫ
 • В помощь учителям
 • В помощь изучающим
 • Родителям
 • Скачать
 • Развлечения
 • Нашим ученикам
 • ЕГЭ-2010-2011
 • Teachers' Cafe
 • Info
  Поиск
  Категории раздела
  Белорусский язык [43]
  Грузинский язык [0]
  Древнеанглийский язык [24]
  Иврит [0]
  Испанский язык [103]
  Итальянский язык [0]
  Китайский язык [25]
  Латинский язык [0]
  Латышский язык [0]
  Литовский язык [0]
  Марийские язык [0]
  Польский язык [0]
  Санскрит [0]
  Татарский язык [0]
  Турецкий язык [0]
  Украинский язык [29]
  Финский язык [0]
  Цыганский язык [0]
  Чешский язык [40]
  Чувашский язык [0]
  Шведский язык [0]
  Японский язык [0]
  Информация
  фотообзоры

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Языки мира » Чешский язык

  УПРАЖНЕНИЯ №14 А.Г.ШИРОКОВА

  УПРАЖНЕНИЯ
  1. Ответьте на вопросы:
  1. Jaké je vaše město?
  67
  2. Je to velkoměsto?
  3. Kolik čtvrtí má vaše město?
  4. V které ulici je váš dům?
  5. Jak se jde do středu města?
  6. Co rozděluje město na dvě části?
  7. Kde je stanice autobusu?
  8. Pojedete na univerzitu autobusem nebo půjdete pěšky?
  9. Jaké budovy jsou na náměstí?
  10. Na kterém náměstí je univerzita?
  11. Kde je divadlo?
  12. Jak se jde k divadlu?
  13. Kde je přechod přes ulici?
  14. Kam spěchají lidé?
  15. Co prohlížejí ve městech turisté a návštěvníci?
  16. Jak je v léte ve velkých městech?
  2. Раскройте скобки, существительные и прилагательные поставьте в соответствую-
  щем падеже:
  V našem (město) je mnoho vysokých škol. - Před (městské divadlo) je pěkný park. - Dědeček sedí v
  (měkké křeslo) a čte noviny. - Moderní vozidla projíždějí (velké město). - Na venkov pojedeme
  (nové auto). - V (malé auto) je nás mnoho. - Píšu (nové pero) svého bratra. - Na (široké okno) stojí
  květiny. - Pionýři jdou do (dětské kino). - Bydlím nedaleko (městské divadlo). - Přes (malé město)
  teče řeka. - Blízko našeho (městečko) je velký les. - Pod (staré křeslo) leží pes. - Na (to místo)
  sedím já. - V (socialistické Československo) žijí Češi, Slováci a jiné národy. - Často dostávám
  knihy a časopisy z (Polsko). Kdy pojedeme do (Bulharsko)? - V (Maďarsko) žijí moji rodiče. -
  Z (Brno) se vrátíme v sobotu. - V létě jezdíme k (velké jezero).
  3. Вместо точек вставьте пропущенные местоимения mé / moje, tvé / tvoje, své / svoje:
  Pod ... oknem rostou stromy. - Přátelé nám často píšou o ... městě. - Dědeček sedí ve ... křesle. -
  Pojedeme na venkov ... autem. - Umyj si ruce ... mýdlem. - Pamatuj se na ... dobrá slova. - Jsou to
  ... jablka? - Ten kompot je z ... jablek? - Mohu se podívat do ... zrcadla?
  4. Ответьте на вопросы:
  Образец: Ту si nevezmeš kávu? - Ale ano, vezmu.
  1. Ty neneseš jablka?
  2. Vy nevezete ty knihy?
  3. Jirka ještě nepíše ten dopis?
  4. Vy nepijete kávu?
  5. Nepůjdeme ještě domů?
  6. Zde nešijí obleky?
  7. Neupeče nám maminka buchty?
  8. Myslíš, že to neunesu?
  9. Nevezmete si ještě čaj?
  10. Nepozvete Petra na oběd?
  5. Вместо точек вставьте пропущенные глаголы jet, jít, nést, růst, péci, číst, pást se, plést:
  Vlak do Ostravy ... v šest hodin. - Dnes ... otec do práce pěšky. - Spolu s kamarády ... do parku.-
  Václave, ... s námi? Ne, ... večer do Brna a musím se připravit. - Teto, komu ... ten svetr? -
  Maminka nám dnes ... buchty s mákem. - Na březích jezera ... staré stromy. -
  Komu ... ty knihy, pane Růžičko? - Jakou knihu teď právě ..., Vlasto? - Já ... nejraději fantastické
  romány.
  6. Раскройте скобки:
  (Zvednout) ten kufr? Myslím, že ho asi (nezvednout). - (Sednout si) na židli nebo na gauč, chlapci?
  Raději si (sednout) na gauč. - Promiňte, (moci) nám ukázat cestu k divadlu? Jistě, hned vám to
  (ukázat). Napřed půjdete rovně a pak (zahnout) za roh. - Kamarádi si (tisknout) ruce, (nemoci) se
  rozloučit. - Já už (neplakat). - (On skákat) radostí. - Kde (brát) tyto noviny, hoši?
  7. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги přes, před, za, po, k, naproti:
  68
  Cesta z Moskvy do Československa vede ... Ukrajinu. - V Praze je mnoho krásných mostů ...
  Vltavu. - Jedeme autobusem ... Staré město. - Čekám na kamarády ... divadlem. - ... naším domem
  rostou stromy. —Zde je přechod ... ulici. - Děti stojí ... výlohou dětského obchodního domu a dívají
  se na hračky. - Vesnice leží ... řekou. - ... vesnicí (7. p.) je velký les. - Divadlo je ... metru. - ...
  divadlu se prodávají květiny. - ... chodnících jdou dělnící, žáci, studenti, úředníci. - Chci vás provést
  ... všech divadlech.
  8. Раскройте скобки, существительные и прилагательные поставьте в соответствую-
  щем падеже:
  Turisté se procházejí (Dlouhá třída). - V kostele jsou okna ze (zelené sklo). - Máme pokoj v (nový
  hotel). - Praha je (sídlo) prezidenta republiky. - Lidé dlouho stojí před (pěkná výloha). - O (dělník)
  se píše v (studentský časopis). - Naše město leží na (břeh) široké řeky. -Všichni jsou na (své místo).
  - Budu čekat na (tvůj bratr) před (kino). (Vašek), máme dnes vyučování? - Matka vypravuje (malý
  syn) o (nový dětský film). - Jedeme autobusem do (střed města). Děti se koupají v (řeka) s (čistá
  voda). - V zimě budeme dělat zkoušky z (literatura). - Jdeme ke (zkouška) z (matematika). - Ve
  (velkoměsto) je mnoho (různé úřady).
  9. Переведите на чешский язык:
  Мы живем в маленьком городе, который находится недалеко от Праги. Каждое утро мы
  ходим на прогулку. Мы гуляем по городу и осматриваем красивые памятники. Город старый,
  здесь много интересных исторических памятников. В центре каждого города находится
  площадь. Река разделяет город на две части. Мы живем на правом берегу в красивой новой
  гостинице в центре города. На главной улице много магазинов с красивыми витринами.
  Рабочие спешат на заводы, служащие - в учреждения, студенты - в институты и в
  университет, школьники идут в школу. Туристы осматривают город. Мы стоим перед
  зданием библиотеки. Напротив находится парк. По улице идет поток машин. Мы идем по
  подземному переходу на другую сторону к театру. Там, где нет перехода, мы можем
  переходить улицу только на зеленый свет.
  10. Составьте рассказ на тему «Наш город».
  Категория: Чешский язык | Добавил: Admin (30.10.2011)
  Просмотров: 1308 | Рейтинг: 0.0/0 |
  Дополнительный материал для Вас от сайта englishschool12.ru

  Мельникова М.В. Англо-русский словарь сл...
  Т. А. Казакова "Translation Techniques. ...
  Любопытные факты об английском языке

  Елена Антонова (Джонсон) ТЕТЯ АСЯ И ВСЕ,... 
  TEST ON NUMBERS 
  сочинение на английском (популярные) 

  Праздники США
  Уровни английского языка (классификация ...
  Школы Москвы №2

  Alcott_Little_Men 
  Полисемия окказионального слова 
  Традиционное понимание проекта 

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Welcome
  Меню сайта
  Info
  Видео
  englishschool12.ru
  Info

  Сайт создан для образовательных целей
  АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА © 2020
  support@englishschool12.ru

  +12
  Все права защищены
  Копирование материалов возможно только при разрешении администратора сайта