ГЛАВНАЯ страница | Регистрация | Вход| RSS Вторник, 11.08.2020, 03:32

Удобное меню
 • ТЕСТЫ
 • В помощь учителям
 • В помощь изучающим
 • Родителям
 • Скачать
 • Развлечения
 • Нашим ученикам
 • ЕГЭ-2010-2011
 • Teachers' Cafe
 • Info
  Поиск
  Категории раздела
  Белорусский язык [43]
  Грузинский язык [0]
  Древнеанглийский язык [24]
  Иврит [0]
  Испанский язык [103]
  Итальянский язык [0]
  Китайский язык [25]
  Латинский язык [0]
  Латышский язык [0]
  Литовский язык [0]
  Марийские язык [0]
  Польский язык [0]
  Санскрит [0]
  Татарский язык [0]
  Турецкий язык [0]
  Украинский язык [29]
  Финский язык [0]
  Цыганский язык [0]
  Чешский язык [40]
  Чувашский язык [0]
  Шведский язык [0]
  Японский язык [0]
  Информация
  фотообзоры

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Языки мира » Чешский язык

  УРОК №12 А.Г.ШИРОКОВА

  УРОК 2
  Склонение неодушевленных существительных мужского
  рода твердой разновидности (тип byt). Склонение прилага-
  тельных мужского рода твердой разновидности (тип dobrý) и
  притяжательных местоимений můj, tvůj, svůj. Главные члены
  простого двусоставного предложения. Глагол být и его со-
  ответствия в русском языке. Предлоги do, od, u, z, vedle.
  NÁŠ BYT
  Bydlím v moderním dvanáctipatrovém domě na novém sídlišti. Vedle domu je malý, ale
  hezký1 park se stromy a květinami. Bydlíme v sedmém poschodí2. Jezdíme výtahem, z výtahu
  vystoupíme na chodbu3 a z chodby vejdeme do našeho bytu. Byt je pěkný, tri pokoje a kuchyň s
  balkónem a veškerým příslušenstvím. Okna ze dvou pokojů jsou obrácena na jih4. Z předsíně, kde
  je věšák, zrcadlo, skříň ve zdi, vejdeme nalevo do obývacího pokoje a do kuchyně, napravo do
  ložnice a do dětského pokoje. V obývacím pokoji máme moderní stěnu, gauč, malý stolek a dvě
  křesla. V rohu je barevný televizor. Na stropě je pěkný lustr, na podlaze je koberec, na stěnách jsou
  obrazy, na oknech visí záclony. V ložnici jsou dvě postele, šatník a velké zrcadlo. U každé postele
  je noční stolek a na něm malá lampička. V dětském pokoji je gauč, pracovní stolek a poličky na
  knihy a na hračky5. V kuchyni je kuchyňská linka6 s vodovodem (dřezem), plynový sporák a
  lednička. Z předsíně vedou dveře také do koupelny a na záchod. K bytu patří i malá spíž.
  * * *
  Р.: Dobrý den. Slyšel jsem, že jste dostali nový byt. Kde to je?
  J.: Ano. Bydlíme teď na Jižním městě. Je to úplně nová čtvrť.
  Р.: A jak velký je ten byt?
  J.: Moc velký není, ale zatím nám stačí. Jsou to dva pokoje s kuchyňským koutem7 a
  spříslušenstvím. Pokoje jsou světlé a máme tam nový nábytek.
  Р.: A kdo teď bydlí ve vašem starém bytě ve středu města?
  J.: Tam zůstali rodiče a bratr. Zatím je svobodný. Až se ožení, snad také dostane vlastní byt.
  * * *
  A.: Jak vypadají nové domy u vás v Československu?
  B.: No, skoro stejně jako u vás v Sovětském svazu. Jsou to většinou panelové věžáky, mají
  dvanáct až šestnáct poschodí. Všechny byty v nich jsou moderně vybavené8, mají ústřední
  topení, studenou a teplou vodu, telefon. Skoro každý byt má velkou lodžii. Většina domů je
  vzdálena od rušných ulic, takže je klid a ticho. Mezi domy jsou vysázeny stromy, keře a
  květiny. Ve většině domů jsou v suterénu prádelny.
  Slovníček
  barevný цветной
  Československo, -а n Чехословакия
  čtvrt’, -ti f район города
  dvanáct двенадцать
  dveře, -í pl двери
  dřez, -u m мойка
  gauč, -e m тахта
  hračka, -у f игрушка
  chodba, -у f коридор
  keř, -e m куст
  klid, -u m покой
  koberec, -rce m ковер
  koupelna, -у f ванная
  kuchyň, -ě f кухня
  květiny, -in pl цветы
  lednička, -у f холодильник
  ložnice, -e f спальня
  lustr, -u m люстра
  nábytek, -tku m мебель
  noční stolek, -lku m тумбочка
  obraz, -u m картина
  obývací pokoj, -e m жилая комната
  47
  panelový věžák, -u m панельный дом
  patro, -а n этаж
  patřit принадлежать
  pěkný красивый
  plynový sporák, -u m газовая плита
  podlaha, -у f пол
  poschodí, -í n этаж
  prádelna, -у f прачечная
  předsíň, -ě / передняя
  příslušenství, -í n удобства в квартире
  roh, -u m угол
  rušný шумный
  sídliště, -ě n жилой район
  skoro почти
  skříň, -ě f шкаф; s. ve zdi стенной шкаф
  Sovětský svaz, -u m Советский Союз
  spíž, -e f стенной шкаф/кладовая для
  продуктов
  stačí (inf. stačit) хватит, достаточно
  stejně одинаково, также
  strom, -u m дерево
  strop, -u m потолок
  střed města центр города
  suterén, -u m полуподвальный этаж
  svobodný холостой
  šatník, -u m платяной шкаф
  ticho, -a n тишина
  ústřední topení, -í n центральное
  отопление
  vedle возле, рядом
  vejít войти
  věšák, -u m вешалка
  veškerý всякий, разный
  většina, -у f большинство
  většinou в большинстве
  vodovod, -u m водопровод
  vypadat выглядеть
  vystoupit выйти
  výtah, -u m лифт
  vzdálený отдаленный
  záclona, -у f занавеска, штора
  záchod, -u m туалет
  zat’ím пока
  zrcadlo, -a n зеркало
  zůstat остаться
  Лексико-грамматические пояснения
  1. Прилагательным krásný, pěkný, hezký в русском языке соответствует красивый.
  Однако указанные прилагательные имеют разные оттенки значений и нередко
  употребляются в разных словосочетаниях.
  krásný красивый, очень красивый, прекрасный, хороший
  pěkný красивый, хороший, приятный
  hezký красивый, чудесный, хорошенький
  Ср.: krásná žena красивая женщина
  krásný byt хорошая квартира
  krásné počasí прекрасная погода
  pěkný člověk хороший / приятный человек
  pěkné děvče красивая девушка
  pěkné počasí хорошая погода
  hezký nábytek красивая / чудесная мебель
  hezké děvče красивая / хорошенькая девушка
  hezké počasí хорошая / чудесная погода
  2. В Чехословакии этажом называют только ту часть дома, на которую ведет
  лестница, поэтому понятие первый этаж в русском языке соответствует чешскому -
  přízemí; второй этаж první poschodí, третий druhé poschodí, ..., седьмой šesté poschodí и
  т.д. Обратите внимание также на различие в употреблении предлогов:
  v druhém poschodí на третьем этаже.
  3. vystoupit na chodbu выйти в коридор
  jít na chodbu идти в коридор
  být na chodbě быть в коридоре
  4. Pokoje jsou obráceny na jih. Комнаты выходят на юг.
  5. poličky na knihy a na hračky полки для книг и игрушек
  В чешском языке назначение какого-л. предмета передается вин. падежом с
  предлогом nа.
  Ср.: šatník na šaty шкаф для платья
  48
  6. kuchyňská linka набор кухонной мебели
  7. kuchyňský kout небольшая комната без окна и двери, соединенная со
  столовой и служащая кухней
  8. moderně vybavený оборудованный в современном стиле
  Грамматические объяснения
  Склонение неодушевленных существительных мужского рода твердой
  разновидности (тип b y t)
  Pád Číslo jednotné Číslo množné
  N.
  G.
  D.
  A.
  V.
  L.
  I.
  byt
  bytu
  bytu
  byt
  byte! kvítku!
  (v) bytě, (na) břehu
  bytem
  byty
  bytů
  bytům
  byty
  byty!
  (v) bytech (na) březích
  byty
  1. По образцу существительного byt склоняются неодушевленные существительные
  мужского рода, оканчивающиеся на твердый согласный основы: dům, stůl, strom, les, film,
  Kyjev, Leningrad, nábytek, výtah.
  Примечание. У существительных с суффиксом -ek и -еn в формах косвенных падежей е
  является беглым: stolek - na stolku, domek - v domku, nábytek - o nábytku, leden - v lednu, březen - v
  březnu.
  2. В род. падеже ед. числа неодушевленные существительные, как правило, имеют
  окончание -u: dům - z domu, stůl - u stolu, strom - se stromu, vůz - do vozu, dub - z dubu, výtah -
  z výtahu.
  Однако некоторые существительные имеют окончание -а:
  а) les - do lesa, večer - do večera, oběd - u oběda, dvůr - ze dvora, svět - do světa, chléb -
  bez chleba, jazyk - jazyka, sýr - sýra (подробнее см. урок 18);
  б) некоторые названия городов и населенных пунктов: Londýn - z Londýna, Řím - do
  Říma, Lvov - ze Lvova, Benešov - do Benešova;
  в) названия месяцев: leden январь - ledna, únor февраль - února, březen март - března,
  duben апрель - dubna ..., но: listopad ноябрь - listopadu.
  3. В предл. падеже у неодушевленных существительных мужского рода твердой
  разновидности возможны два окончания: -u и -е (-ě). Окончание -u употребляется чаще и
  является обычным у существительных с основой на k, h, ch, g, r: sníh - na sněhu, jih - na jihu,
  chodník - na chodníku, břeh - na břehu, prach - v prachu, sever - na severu, mír - o míru.
  Это же окончание -u употребляется у большей части существительных на губные
  согласные: film - о filmu, ústav - v ústavu, oděv - v oděvu, biograf - v biografu, Cheb - v Chebu и
  у некоторых других существительных.
  Окончание -е (-ě) употребляется у прочих существительных: les - v lese, vůz - ve voze,
  byt - v bytě, sklep - ve sklepě, stůl - na stole, Leningrad - v Leningradě, Kyjev - v Kyjevě, Lvov -
  ve Lvově.
  Как правило, окончание -е (-ě) бывает также у неодушевленных существительных,
  имеющих в род. падеже ед. числа окончание -а: oběd, oběda - po obědě; dvůr, dvora - na dvoře:
  Londýn, Londýna - v Londýně.
  У некоторых существительных возможны оба окончания -u и -е (-ě): Ural (na Uralu, na
  Urale), autobus (v autobusu, v autobuse), rok (v roce, v roku), rybník (v rybníku, na rybníce), potok
  (v potoku, na potoce).
  4. В предл. падеже мн. числа у существительных мужского рода твердой
  разновидности основным является окончание -ech: stůl - na stolech, strom - na stromech, kout -
  49
  v koutech, plot - na plotech, dům - v domech, závod - v závodech / na závodech.
  У существительных с основой на k, h, ch, g и в некоторых других случаях
  употребляется окончание -ích, перед которым происходит чередование согласных k / с, h / z,
  ch / š, g / z: potok - v potocích, chodník - na chodnících, břeh - na březích, vrch - na vrších, dialog -
  v dialozích.
  У некоторых существительных употребляется окончание -ach (см. урок 18).
  Примечание. Существительные, имеющие в основе им. и вин. падежа ед. числа -ů, имеют в
  основе прочих падежей -о: dům - v domě, stůl - na stole, dvůr - na dvoře.
  Склонение прилагательных мужского рода твердой разновидности (тип
  dobrý) и притяжательного местоимения мужского рода můj, tvůj, svůj
  Pád Číslo jednotné Číslo množné
  N., V.
  G.
  D.
  A.
  L.
  I.
  můj nový (byt, kamarád)
  mého nového
  mému novému
  můj nový (byt)
  mého nového (kamaráda)
  (o) mém novém
  mým novým
  moje/mé nové (byty), moji/mí
  noví (kamarádi)
  mých nových
  mým novým
  moje/mé nové
  (o) mých nových
  mými novými
  1. У прилагательных твердой разновидности, относящихся к существительным
  мужского рода неодушевленным, формы им. и вин. падежей ед. и мн. числа совпадают. У
  прилагательных, относящихся к существительным одушевленным, форма вин. падежа ед.
  числа равна форме род. падежа; форма вин. падежа мн. числа не равна форме род. падежа мн.
  числа (см. урок 3).
  Ед. число: Vidím nový dům. но: Vidím dobrého kamaráda.
  Мн. число: Vidím nové.domy. и Vidím dobré kamarády.
  2. Так же, как прилагательные мужского рода твердой разновидности, склоняются
  притяжательные местоимения můj, tvůj, svůj. B им. падеже мн. числа формы moji, mí
  употребляются с существительными мужского рода одушевленными: moji, mí kamarádi;
  формы moje, mé — с существительными неодушевленными: moje / mé časopisy, moje / mé
  sešity, tvoje / tvé léky, svoje / své úkoly.
  Главные члены простого двусоставного предложения
  Главными членами простого двусоставного предложения в чешском языке, как и в
  русском, являются подлежащее (podmět) и сказуемое (přísudek). По строению простого
  предложения и способам выражения главных членов предложения русский и чешский языки
  близки.
  Подлежащее в чешском языке чаще всего выражается существительными или
  местоимениями: Výtah jede nahoru Лифт идет вверх. Já se nic nebojím Я ничего не боюсь.
  Иногда подлежащее грамматически не выражено: Mám hezký nábytek У меня красивая
  мебель. Kde bydlíte? Где вы живете?
  Примечание. Как правило, подлежащее не выражается личными местоимениями 1-го, 2-го и
  3-го лица, хотя при логическом ударении, при однородных подлежащих и в некоторых других
  случаях их употребление обязательно: То já nevím Я этого не знаю. Já a sestra jsme o tom nevěděli Я и
  сестра, мы об этом не знали.
  Сказуемое чаще всего бывает выражено личной формой глагола: Bydlím v novém
  domě Я живу в новом доме. Jdu na chodbu Я иду в коридор. Составное сказуемое состоит из
  личных форм глагола-связки být (jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou; с отрицанием: nejsem, nejsi, není,
  50
  nejsme, nejste, nejsou) и именной части. В качестве именной части составного сказуемого
  могут употребляться имена существительные, имена прилагательные полные, реже - краткие
  (zdráv), местоимения и числительные. Ср. примеры:
  Matka je profesorka na vysoké škole. Мать - преподаватель высшего учебного заведения.
  Otec je učitelem na střední škole. Отец - учитель средней школы.
  Byt je prostorný. Квартира просторная.
  Otec je zdráv. Отец здоров.
  Ta kniha je moje. Эта книга моя.
  Bratr byl první. Брат был первым.
  Одним из основных различий в построении предложения в русском и чешском языках
  является то, что в чешском языке спрягаемые формы вспомогательного глагола být
  обязательно употребляются не только в формах прошедшего времени (как в русском языке:
  отец был рабочим), но и в формах настоящего времени (jsem student, dědeček je zdráv). С
  этим связано обязательное употребление личных местоимений в функции подлежащего в
  русском языке (я здоров, мы рады, они довольны) и необязательность употребления этих
  местоимений в чешском языке (jsem zdráv, jsme rádi, jsou spokojeni).
  Именная часть составного сказуемого согласуется с подлежащим в роде и числе.
  Именная часть, выраженная прилагательным и местоимением, употребляется в форме им.
  падежа: Praha je krásná; Kniha je moje.
  Если именная часть сказуемого выражена существительным, то при связке být
  возможен как им., так и твор, падеж. Им. падеж употребляется при констатации или
  выражении постоянного признака, профессии, рода занятий:
  Můj otec je dělník. Мой отец рабочий.
  Praha je velkoměsto. Прага - большой город.
  Dědeček byl dobrý učitel. Дедушка был хорошим учителем.
  Твор. падеж, как правило, выражает непостоянный признак, род занятий, профессию:
  Bratr je už důstojníkem. Брат уже офицер.
  Otec je inženýrem. Отец работает (является) инженером.
  Dědeček byl zahradníkem. Дедушка был садовником.
  Примечание. В качестве глагола-связки могут употребляться также другие глаголы, напр.
  stát se стать, сделаться, stávat se делаться, становиться.
  Глагол být и его соответствия в русском языке
  1. Предложения с глаголом-связкой být в чешском языке в большинстве случаев
  соответствуют в русском языке предложениям без глагольной связки.
  Byt je pěkný. Квартира хорошая.
  Jsem student. Я студент.
  Bratr je učitel. Брат - учитель.
  Dědeček je zdráv. Дедушка здоров.
  2. В ряде случаев глагол být в чешском языке соответствует в русском языке глаголу
  находиться:
  Otec je na zahradě. Отец (находится) в саду.
  Jsem už dva roky v Praze. Я уже два года (нахожусь) в Праге.
  Kde jste? Где вы (находитесь)?
  Moskevská univerzita je na Московский университет нахо-
  Leninských horách. дится на Ленинских горах.
  Kniha je na stole. Книга лежит на столе.
  3. Глагол být в чешском языке может иметь значение иметься, встречаться,
  существовать. В русском языке в этом случае ему обычно соответствует неизменяемое
  слово есть:
  V našem městě je park. B нашем городе (есть) парк.
  V řece jsou ryby. В реке есть (имеется) рыба.
  V obchodě je ovoce. В магазине есть (имеются) фрукты.
  51
  Отрицательной форме глагола být в этих случаях соответствует в русском языке слово
  нет:
  V našem městě není park. B нашем городе нет парка.
  Helena není doma. Елены нет дома.
  V obchodě nejsou jablka. В магазине нет яблок.
  Otec a matka nejsou doma. Отца и матери нет дома.
  В отличие от русского языка, где после слова нет употребляется род. падеж, в
  чешском языке в соответствующих конструкциях с отрицательным глаголом nebýt
  употребляется им. падеж ед. или мн. числа:
  Sestra není doma. Сестры нет дома.
  Kodiče nejsou doma. Родителей нет дома.
  Предлоги do, od, u, z, vedle
  Пространственные предлоги do, od, u, z и vedle употребляются только с род.
  падежом.
  Предлог do отвечает на вопрос kam? (куда?), указывает на место, к которому
  направлено действие, означает «внутрь чего-либо, куда-либо» и соответствует русскому
  предлогу в:
  Dal to do stolu. Он положил это в стол.
  Děti jdou do školy. Дети идут в школу.
  Jdu do lesa. Я иду в лес.
  То jsou dveře do koupelny. Это дверь в ванную комнату.
  Предлог od соответствует русскому предлогу от. Он указывает на исходный пункт
  движения (откуда-либо, от кого-либо):
  Odešel od nás. Он ушел от нас.
  Autobus odjíždí od fakulty. Автобус отходит от здания факультета.
  Dostali jsme dopis od sestry. Мы получили письмо от сестры.
  Предлог u отвечает на вопрос kde? (где?) и обозначает «поблизости от чего-либо». Он
  соответствует русским предлогам у, около, возле: u okna у окна, u vody у воды, u řeky у реки,
  u stolu у стола, за столом, u moře у моря, на море.
  Примечание: Предлог u имеет в чешском языке большой диапазон значений.
  Предлог z (ze) соответствует русскому предлогу из и обозначает движение откуда-
  либо, из какого-либо места:
  Otec se vrátil z Leningradu. Отец вернулся из Ленинграда.
  Bratr přijel z Bratislavy. Брат приехал из Братиславы.
  Sestra dostala dopis z Prahy. Сестра получила письмо из Праги.
  Z chodby vejdeme do bytu. Из коридора входим в квартиру.
  Предлог vedle отвечает на вопрос kde? (где?) и соответствует русским предлогам
  возле, рядом с чем-нибудь:
  Bydlím vedle institutu. Я живу возле института.
  Vedle domu je park. Возле дома парк.
  Vedle kuchyně je jídelna. Рядом с кухней столовая.
  Категория: Чешский язык | Добавил: Admin (30.10.2011)
  Просмотров: 5302 | Рейтинг: 0.0/0 |
  Дополнительный материал для Вас от сайта englishschool12.ru

  Т. А. Казакова "Translation Techniques. ...
  Забавные названия улиц
  Happy Halloween!!!

  Новая роль — новые правила 
  Скачать Чуракова Н.А. Учебник. Русский я... 
  Нью-Йорк 

  Французский язык
  Английский язык для школьников №20
  Примерное Содержание отчета по практике

  Ассоциация 1.0 
  Переводческая конференция для детей 
  Обобщающий урок английского языка «Ameri... 

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Welcome
  Меню сайта
  Info
  Видео
  englishschool12.ru
  Info

  Сайт создан для образовательных целей
  АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА © 2020
  support@englishschool12.ru

  +12
  Все права защищены
  Копирование материалов возможно только при разрешении администратора сайта