ГЛАВНАЯ страница | Регистрация | Вход| RSS Вторник, 11.08.2020, 04:41

Удобное меню
 • ТЕСТЫ
 • В помощь учителям
 • В помощь изучающим
 • Родителям
 • Скачать
 • Развлечения
 • Нашим ученикам
 • ЕГЭ-2010-2011
 • Teachers' Cafe
 • Info
  Поиск
  Категории раздела
  Белорусский язык [43]
  Грузинский язык [0]
  Древнеанглийский язык [24]
  Иврит [0]
  Испанский язык [103]
  Итальянский язык [0]
  Китайский язык [25]
  Латинский язык [0]
  Латышский язык [0]
  Литовский язык [0]
  Марийские язык [0]
  Польский язык [0]
  Санскрит [0]
  Татарский язык [0]
  Турецкий язык [0]
  Украинский язык [29]
  Финский язык [0]
  Цыганский язык [0]
  Чешский язык [40]
  Чувашский язык [0]
  Шведский язык [0]
  Японский язык [0]
  Информация
  фотообзоры

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Языки мира » Чешский язык

  УПРАЖНЕНИЯ №13 А.Г.ШИРОКОВА

  УПРАЖНЕНИЯ
  1. Ответьте на вопросы:
  1. Kdo studuje na univerzitě?
  2. Které fakulty jsou na univerzitě?
  3. Co studují cizinci na filozofické fakultě?
  4. Podle čeho je rozdělena fakulta?
  5. Jsou na fakultě různé vědecké ústavy?
  6. Kdo koná přednášky a vědecké semináře?
  7. Kdo může po ukončeni studia dělat doktorské zkoušky?
  8. Kde studujete vy?
  9. Co studujete?
  10. O co máte zájem? Máte zájem o Českou literaturu?
  11. Ze kterých předmětů posloucháte přednášky?
  12. Jaké známky dostáváte?
  13. Kdy budete dělat zkoušku z češtiny?
  14. Na kterou fakultu se přihlásil váš bratr?
  2. Образуйте им. падеж мн. числа от следующих названий национальностей:
  Polák, Slovák, Kazach, Američan, Angličan, Bulhar, Rumun, Maďar, Fin, Ir, Ind, Rus, Švéd, Dán,
  Bělorus.
  60
  3. Дополните предложения, поставив выражения в скобках в ед. и мн. числе:
  Dostal jsem pozdrav od (můj dobrý kamarád). - Jdeme na návštěvu k (můj dobrý kamarád, sovětský
  dělník, český student, starý dědeček, tvůj bratr). - Často vidím (můj dobrý kamarád, známý
  profesor, tvůj starý dědeček). - Seznamujeme se s (tvůj bratr, známý profesor, starý voják, český
  student). - V té knize se vypravuje o jednom (hoch, Čech, Rus, Nor, dělník, profesor, ministr,
  doktor, kamarád, filolog, ekonom, Afričan). - Nevěřím tomu (hoch, básník, doktor, biolog). - Dáme
  to (Jan, Karel Novák, Petr Strnad).
  4. Образуйте зват. падеж ед. числа:
  (Zdeněk), kam jdeš? - (Karel), máš čas? - (Petr), kde jsi? - (Mirek), kde máme přednášku? - (Pan
  profesor), mohu složit zkoušku? - (Drahý soudruh), děkuji ti za všechno. - (Milý bratr), posílám ti
  srdečný pozdrav z Leningradu. - (Pan Novák), co to děláte?
  5. Раскройте скобки, поставьте глаголы в соответствующем лице:
  Со (dělat) dnes večer? - Nic (nedělat), a proto mám volný čas. - Co (studovat) němečtí studenti v
  Praze? - Tyto hračky (dělat) děti samy. Profesoři a docenti (konat) přednášky. - Kdy (skládat)
  studenti zkoušky? - Zkoušku z češtiny (dělat) každý semestr. - Kde (obědvat)? Jak se (učit) vaše
  sestra? - Do které třídy (chodit) váš bratr? - Každý večer (chodit) na procházku po městě. - Já
  (skončit) tu práci zítra večer. - Přednášky (začínat) v devět hodin, (končit) ve tři. - Studenti (sedět)
  ve velké posluchárně. - Před studenty (ležet) na stole učebnice češtiny. - Učitel (mluvit), žáci
  (mlčet) a (poslouchat). - Na každou hodinu (přinášet) profesor mapu. - (Večeřet) obyčejně v
  osm hodin. - Děti (běžet) přes pole. - Studujeme první rok a doposud (neumět) dobře česky.
  6. Следующие предложения напишите во мн. числе:
  Uprostřed pokoje stojí kulatý stůl. - V posluchárně je student. - Můj bratr pracuje v závodě. - Na
  stole leží papír, tužka a časopis. - Bulharský student je ve třetím ročníku. - Můj kamarád pracuje ve
  vědeckém ústavu. - Profesor zkouší německého studenta. - Jak skládá zkoušky polský student?
  7. Закройте книги, слушайте и образуйте предложения по образцам:
  а) Mirek tam chodí. - Já tam také chodím. Vlasta se přihlásí. - Já se také přihlásím.
  Jirka už končí. ... - Vlasta se učí. ... - Milan tam jezdí. ... - Zuzka se zeptá. ... - Zdeněk to začne. ... -
  Vašek to asi udělá. ... - Věra o to prosí. ... - Jarka ho nezná. ... - Lída ho neslyší. ... -
  Petr to neumí. ...
  б) Všichni to udělají. - Ale my to neuděláme. Všichni se dívají. - Ale my se nedíváme.
  Všichni to vidí. ... - Všichni se přihlásí. ... - Všichni to umějí. ... - Všichni se na to ptají. ... - Všichni
  o tom mlčí. ... - Všichni se zlobí. ... - Všichni odcházejí. ... - Všichni se na to těší. ... - Všichni o tom
  mluví. ... - Všichni to odevzdávají. ...
  в) My to neuděláme. - Ale oni to udělají. My se nedíváme. - Ale oni se dívají.
  My o tom nemluvíme. ... - My se na to neptáme. ... - My tam nepoběžíme. ... - My se nezlobíme. ...
  - My neodcházíme. ... - My se tam nevracíme. ... - My tam nebydlíme. ... - My se tam nevrátíme. ...
  - My mu to nedáváme. ... - My se na to netěšíme. ...
  г) Ty to víš? - Já ne, ale bratr to ví. Ty se učíš? - Já ne, ale bratr se učí.
  Ty tam obědváš? ... - Ty se přihlásíš? ... - Ty tam bydlíš? ... - Ty se na mne zlobíš? ... - Ty ho dobře
  znáš? ... - Ty se na to těšíš? ... - Ty s ní chodíš? ... - Ty se toho bojíš? ... - Ty už končíš? ...
  Ty se z toho raduješ? ...
  8. Вместо точек вставьте пропущенные наречия dobře, pilně, pozorně, česky, rusky,
  anglicky:
  Studenti se učí ... - Na hodinách češtiny mluvíme, píšeme a čteme ... - V Československu mnozí
  studenti mluví ... - Studuji češtinu druhý rok a už trochu mluvím ... - Všichni studenti naší skupiny
  studují ... - Zkoušku z české literatury jsem složil ... - Na přednáškách vždy ... poslouchám.
  9. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги do, u, od, z, vedle, na, před. Сущест-
  вительные в скобках поставьте в соответствующем падеже:
  Rumunští studenti studují ... (moskevská univerzita). - Dnes ... fakultu nejdu, mám volný den. - Můj
  bratr studuje ... (technika). - Po ukončení studia skládají studenti zkoušky ... (český jazyk). - Kdy
  budeš dělat zkoušku ... (filozofie)? - ... mým domem je krásný park.
  10. Переведите на чешский язык:
  а) Я учусь в университете. - Я изучаю русский язык. - Мои товарищи учатся хорошо. - Мы
  61
  сдаем экзамен по литературе. - Когда вы сдаете экзамен? - Мы сдаем экзамен завтра.
  б) Мой товарищ интересуется техникой. - Ты интересуешься этой книгой? - Я интересуюсь
  литературой. - Мы интересуемся своими отметками. - Мы слушаем лекцию по литературе. -
  Мой брат подает заявление в университет.
  в) Это наш университет. Это большое и красивое здание. В университете имеется много
  факультетов: филологический, исторический, философский, математический и другие.
  Лекции в университете начинаются ровно в девять часов. В университете учатся студенты
  разных стран: польские, чешские, болгарские, венгерские, итальянские и др. У студентов
  разные интересы. Я и мой товарищ интересуемся литературой и поэтому учимся на
  филологическом факультете. Здесь мы изучаем также чешский язык. Каждый день у нас
  шесть часов занятий. Потом мы обедаем в столовой и занимаемся в читальне. Мы сдаем
  экзамены по разным предметам. На экзамене мы даем профессору зачетную книжку.
  Профессор ставит отметки в зачетную книжку. Мы учимся хорошо.
  11. Расскажите о своем факультете.
  Slovníček
  исторический historický
  начинаться začínat
  занятие vyučováni
  здание budova, -у f
  математический matematický
  Категория: Чешский язык | Добавил: Admin (30.10.2011)
  Просмотров: 1567 | Рейтинг: 0.0/0 |
  Дополнительный материал для Вас от сайта englishschool12.ru

  новая разговорная лексика
  М. Голденков. Азы английского слэнга и д...
  Литвинов П.П. Техника запоминания. Темат...

  Newspaper Reporting 
  READ THE FOLLOWING TEXT AND DO EXERCISES... 
  Shopping 

  Cтихи на английском языке ( Анна Андреев...
  3 года, 3 месяца и 3 дня с ucoz’ом
  Итальянский язык

  Abbott_Georgie 
  Неопределённый артикль 
  sheldon, sidney - 2000 - the sky is fall... 

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Welcome
  Меню сайта
  Info
  Видео
  englishschool12.ru
  Info

  Сайт создан для образовательных целей
  АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА © 2020
  support@englishschool12.ru

  +12
  Все права защищены
  Копирование материалов возможно только при разрешении администратора сайта