ГЛАВНАЯ страница | Регистрация | Вход| RSS Вторник, 11.08.2020, 03:54

Удобное меню
 • ТЕСТЫ
 • В помощь учителям
 • В помощь изучающим
 • Родителям
 • Скачать
 • Развлечения
 • Нашим ученикам
 • ЕГЭ-2010-2011
 • Teachers' Cafe
 • Info
  Поиск
  Категории раздела
  Белорусский язык [43]
  Грузинский язык [0]
  Древнеанглийский язык [24]
  Иврит [0]
  Испанский язык [103]
  Итальянский язык [0]
  Китайский язык [25]
  Латинский язык [0]
  Латышский язык [0]
  Литовский язык [0]
  Марийские язык [0]
  Польский язык [0]
  Санскрит [0]
  Татарский язык [0]
  Турецкий язык [0]
  Украинский язык [29]
  Финский язык [0]
  Цыганский язык [0]
  Чешский язык [40]
  Чувашский язык [0]
  Шведский язык [0]
  Японский язык [0]
  Информация
  фотообзоры

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Языки мира » Чешский язык

  УРОК №11 А.Г.ШИРОКОВА

  УРОК l
  Род, число и падеж имен существительных. Склонение
  существительных женского рода твердой разновидности (тип
  žena). Склонение прилагательных женского рода твердой разно-
  видности и притяжательных местоимений má, tvá, svá (moje, tvoje,
  svoje). Спряжение глаголов типа pracovat, žít. Предлоги v, na.
  Союзы а и ale.
  NAŠE RODINA
  Naše rodina je velká. V bytě bydlíme můj otec, má matka, bratr a já. Bratr chodí do základní školy1.
  Mám ještě sestru. Ta je už vdaná a má svůj byt, kde bydlí se svým manželem a dětmi. Děti jsou
  ještě malé a chodí do školky2. Já studuji na právnické fakultě Karlovy univerzity. Oba moji rodiče
  jsou zaměstnaní. Otec pracuje v továrně3 jako inženýr, matka je lékařkou a pracuje na poliklinice.
  Mám také dědečka a babičku. Ti žijí na venkově4, kde mají svůj domek a zahradu. Často k nim
  jezdíme na návštěvu5, a v létě na prázdniny.
  * * *
  Milan: Dobrý den, Alenko, jak se máš6?
  Alenka: Děkuji7, dobře.
  Milan: Kam tak spěcháš?
  Alenka: Jdu ke své sestře, má dnes narozeniny. Sejdou se tam všichni příbuzní. Tchán a
  tchyně mé sestry, budou tam také dvě mé sestřenice a bratranec. A víš vůbec, že
  jsem teta? Mám malého synovce, jmenuje se Petr8.
  Milan: To já jsem strýcem už dva roky. Mám neteř. Ta už mluví a říká mi „strýčku“. Dnes
  k nám přijdou se švargrovou na návštěvu. Tak ti přeji, teto, veselou zábavu.
  Alenka: Dekuji, na shledanou.
  Slovníček
  bratranec, -nсе m двоюродный брат
  dcera, -у f дочь
  dost достаточно
  již, už уже
  lékařka, -у f врач (женщина)
  v létě летом
  mluvit говорить
  narozeniny, -in pl день рождения
  neteř, -e f племянница
  pracovat работать
  právnická fakulta, -у f юридический
  факультет
  prázdniny, -in pl каникулы
  přát желать
  příbuzný, -ého m родственник
  rodiče pl родители
  rodina, -у f семья
  rok, -u m год
  říkat говорить
  sejít se встретиться
  sestřenice, -e f двоюродная сестра
  spěchat спешить
  strýc, -e m дядя
  studovat учиться
  synovec, -e m племянник
  školka, -у f детский сад
  švagrová, -у f золовка, невестка
  tchán, -а m тесть, свекор
  tchyně, -ě f теща, свекровь
  továrna, -у f фабрика
  vdaná замужем
  víš (inf. vědět) знаешь
  vlastní собственный
  vůbec вообще
  zábava, -у f развлечение
  zahrada, -у f сад
  zaměstnaný работающий
  40
  Лексико-грамматические пояснения
  1. Bratr chodí do základní školy.
  chodit do školy
  jít do školy
  Брат учится в средней школе (восьмилетке).
  1. учиться в школе; 2. ходить в школу
  идти в школу
  2. chodit do školy посещать детский сад
  3. Запомните:
  pracovat v továrně
  pracovat na poliklinice
  работать на фабрике
  работать в поликлинике
  4. Глаголы bydlet и žít переводятся на русский язык жить, но употребляются в разных
  словосочетаниях:
  bydlet / bydlit жить / проживать
  žít жить (существовать)
  Babička a dědeček řijí na venkově. Бабушка и дедушка живут в деревне.
  Otec a matka žijí spolu 25 let. Отец и мать живут вместе 25 лет.
  Bydlím ve městě. Я живу в городе.
  Bydlím v novém domě. Я живу в новом доме.
  5. jezdit na návštěvu ездить в гости
  jít na návštěvu идти в гости
  být na návštěvě быть в гостях
  mit návštěvu принимать гостей
  6. Jak se máš? Как ты поживаешь?
  Jak se máte? Как вы поживаете?
  Mám se dobře Я живу хорошо.
  7. děkovat (komu? - дат. пад.) благодарить (кого - вин. пад.)
  Děkuji vám. Благодарю вас.
  Děkuji. Благодарю. / Спасибо.
  8. jmenovat se называться (по имени, по фамилии)
  Jmenuji se Petr. Меня зовут Петр.
  Jak se jmenujete? Как вас зовут? / Как ваша фамилия?
  Грамматические объяснения
  Род, число и падеж имен существительных
  В чешском языке, как и в русском, три грамматических рода:
  мужской род - mužský rod (maskulinum)
  женский род - ženský rod (femininum)
  средний род - střední rod (neutrum)
  Все существительные в чешском языке относятся к одному из трех родов и
  изменяются по числам и падежам. К мужскому роду относятся:
  а) существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на твердый или мягкий
  согласный: bratr, student, strom, les, muž, otec, pokoj, nůž, koš:
  б) некоторые существительные, обозначающие лица мужского пола и оканчиваю-
  щиеся на -а, -е и -í: předseda, starosta, komunista, tvůrce, zástupce, průvodce, krejčí.
  К женскому роду относятся:
  а) существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на -а или -e (-ě): žena,
  sestra, kniha, lampa, tužka; nůše, vesnice, země;
  б) существительные, оканчивающиеся на согласный основы: noc, věc, kost, píseň, krev,
  loď, postel, pomoc, mládež.
  К среднему роду относятся:
  существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на -о: okno, křeslo, kino,
  divadlo, Rusko; на -e (-ě): pole, moře, slunce, letiště, pracoviště; на -í: pozvání, stavení, náměstí,
  čtení и некоторые другие группы существительных.
  В склонении существительных всех трех родов в зависимости от качества согласных
  основы различаются существительные твердой и мягкой разновидности.
  41
  К твердой разновидности относятся существительные, основа которых оканчивается
  на твердый согласный (n, t, d, k, h, ch, g, s, p, b, v, f, m), и большая часть существительных
  на z, l:
  мужской род: bratr, pán, voják, hoch, stůl, dvůr, sníh, dům, kout;
  женский род: žena, ruka, kráva, moucha, mapa, noha, Moskva, Praha;
  средний род: město, okno, metro, slovo, ucho, Oslo, Mexiko.
  К мягкой разновидности относятся существительные, основа которых оканчивается
  на согласные j, ň, ť, ď, š, ž, ř, с, č, и некоторые существительные с основой на l, z:
  мужской род: muž, kůň, kraj, učitel, letec, nosič, lyžař, peníz
  женский род: ulice, kůže, linie, neděle, lavice, přítelkyně
  средний род: pole, moře, slunce, pracoviště, letiště.
  В чешском языке два числа: единственное и множественное. Некоторые
  существительные имеют форму только единственного числа (listí, umění, ovoce, zelenina,
  mládež, obyvatelstvo и др.) или только множественного числа (dveře, noviny, housle, brýle и
  др.).
  В чешском языке семь падежей. Падежи обозначаются порядковыми числительными.
  Кроме того они имеют и латинские названия.
  Порядок расположения чешских падежей и их соответствие в русском
  языке
  První pád (Nominativ) kdо? со? Именительный падеж
  Druhý pád (Genitiv) koho? čeho? Родительный падеж
  Třetí pád (Dativ) komu? čemu? Дательный падеж
  Čtvrtý pád (Akuzativ) koho? со? Винительный падеж
  Pátý pád (Vokativ) — — Звательный падеж
  Šestý pád (Lokál) (o) kom? (o) čem? Предложный падеж
  Sedmý pád (Instrumentál) kým? čím? Творительный падеж
  Склонение существительных женского рода твердой разновидности
  (тип ž e n a)
  Pád Číslo jednotné Čislo množně
  N.
  G.
  D.
  А.
  V.
  L.
  I.
  žena
  ženy
  ženě
  ženu
  ženo!
  (o) ženě
  ženou
  ženy
  žen
  ženám
  ženy
  ženy!
  (o) ženách
  ženami
  Склонение прилагательных женского рода твердой разновидности
  (d o b r á) и притяжательных местоимений женского рода m á, t v á,
  s v á / m o j e, t v o j e, s v o j e
  Pád Číslo jednotné Číslo množné
  42
  N., V.
  G.
  D.
  А.
  L.
  I.
  moje, má dobrá (žena, ženo!)
  mé dobré
  mé dobré
  moji, mou dobrou
  mé dobré
  mou dobrou
  moje, mé dobré (ženy)
  mých dobrých
  mým dobrým
  moje, mé dobré
  mých dobrých
  mými dobrými
  Замечания к склонению существительных (тип ž e n a) и к склонению
  прилагательных и притяжательных местоимений
  1. По образцу существительных типа žena склоняются все существительные женского
  рода, оканчивающиеся в форме им. падежа ед. числа на гласный -а с предшествующим
  твердым согласным основы.
  Окончания существительных женского рода на -а в чешском и русском языках во
  многом совпадают.
  Характерные особенности этого склонения в чешском языке заключаются в
  следующем:
  а) У существительных с основой на k, h, ch, g, r в дат. и предл. падежах ед. числа
  перед окончанием -е возникает чередование согласных основы:
  k / с: ruka - ruce, matka - matce, babička - babičce, Boženka - Božence
  h / z: kniha - knize, Volha - Volze, podlaha - podlaze, Praha - Praze
  ch / š: moucha - mouše, střecha - střeše, macecha - maceše
  g / z: Olga - Olze, Riga - Rize, tajga - tajze
  r / ř: sestra - sestře, Věra - Věře, Barbora - Barboře, víra - víře
  б) В отличие от русского языка, в чешском языке у существительных женского рода
  употребляется звательная форма, имеющая особые окончания: Milá sestro!, Drahá babičko!,
  Vážená soudružko!, Milá Helenko!, а во мн. числе она равна форме им. падежа как у
  существительных, так и у относящихся к ним прилагательных и местоимений.
  в) Вин. падеж мн. числа существительных женского рода одушевленных и
  неодушевленных и относящихся к ним прилагательных и местоимений, в отличие от
  русского языка, всегда равен форме им. падежа мн. числа. Ср.:
  Já dobře znám tvé sestry. Я хорошо знаю твоих сестер.
  Já dobře znám své chyby. Я хорошо знаю свои ошибки.
  г) В род. падеже мн. числа у существительных типа žena в группе конечных
  согласных, как и в русском языке, нередко появляется вставное е: sestra - sester, barva - barev,
  matka - matek, továrna - továren, posluchárna - poslucháren.
  Примечания к правописанию: 1. В дат. и предл. падежах ед. числа после согласных с, z, š, l,
  s, ř всегда пишется буква е: v ruce, v knize, o Věře, ve škole, na střeže, na Volze, v míse; после n, t, d и
  губных m, b, p, v, f всегда пишется орфографическое ě: na univerzitě, v továrně, na mapě, o tetě, o krávě,
  o módě, v Ufě.
  2. Окончания дат. и предл. падежей мн. числа всегда имеют долгий гласный: sestrám,
  studentkám, o sestrách, o studentkách, а в твор. падеже - краткий: sestrami, studentkami.
  3. Окончания прилагательных всегда долгие.
  2. У притяжательных местоимений женского рода в формах им., вин. и зват. падежей
  ед. и мн. числа имеются параллельные стяженные и нестяженные формы.
  Им., Зват. (ед. ч.) Вин. (ед. ч.) Им., Вин., Зват.(мн. ч.)
  má/moje mou/moji mé/moje
  tvá/tvoje tvou/tvoji tvé/tvoje
  svá/svoje svou/svoji své/svoje
  43
  Спряжение глаголов (тип p r a c o v a t, ž í t) в настоящем времени
  Osoba Číslo jednotné Os.
  konc. Číslo množné Os.
  konc.
  1.
  2.
  3.
  pracuji žiji
  pracuješ žiješ
  pracuje žije
  -i
  -eš
  -e
  pracujeme žijeme
  pracujete žijete
  pracují žijí
  -eme
  -ete

  По образцу глаголов pracovat - pracuji спрягаются все глаголы, которые в инфинитиве
  (и в форме причастий прошедшего времени на -l) имеют суффикс -ova-, а в формах
  настоящего времени суффикс -uj- с окончаниями -i, -es, -е, -eme, -ete, -í: kupovat (kupoval) -
  kupuji, milovat (miloval) - miluji, děkovat (děkoval) - děkuji, jmenovat se (jmenoval se) - jmenuje
  se, pozdravovat (pozdravoval) - pozdravuji, telefonovat (telefonoval) - telefonuji.
  Примечание. Это очень многочисленный, продуктивный, постоянно пополняющийся класс
  глаголов. Глаголы иностранного происхождения оформляются, как правило, при помощи суффикса
  -ova-: informovat, telegrafovat, diskutovat.
  По образцу глаголов этого класса спрягается также небольшая группа
  непродуктивных глаголов типа žít - žiji, основа прошедшего времени которых равна корню
  на гласный (ží-t, ži-l), а основа настоящего времени - корню плюс -j-. Ср.: pít (pil) - piji, mýt
  (myl) - myji, hrát (hrál) - hraji, rýt (ryl) - ryji, přát (přál) - přeji, smát se (smál se) - směji se, zrát
  (zrál) - zraje (obilí), tát (tál) - taje (sníh), bít (bil) - bije.
  Примечание. В разговорном языке в форме 1-го лица ед. числа глаголов этого класса
  употребляется окончание -u: pracuju, kupuju, žiju, piju.
  Примечания к правописанию: 1. В 1-м лице ед. числа настоящего времени глаголы типа
  pracovat, žít имеют окончание -i краткое, а в 3-м лице мн. числа окончание -í долгое.
  2. Глаголы типа žít, имеющие в форме инфинитива долгий корневой гласный, сокращают его
  в формах настоящего (часто и прошедшего) времени: žít - žiji, žil, bít - biji, bil, mýt - myji, myl, но: hrát
  - hraji, hrál.
  Предлоги, v, na
  Предлоги v и na, отвечающие на вопрос kde? (где?), как и в русском языке,
  обозначают место и употребляются с предл. падежом (6. pád): dům - v domě, na domě, byt - v
  bytě, škola - ve škole, na škole (studuji na vysoké škole), továrna - v továrně, řeka - na řece, v řece,
  rodina - v rodině, fakulta - na fakultě.
  Иногда могут быть употреблены оба предлога nа и v: zahrada - na zahradě / v zahradě,
  závod - v závodě / na závodě.
  Союзы а и ale
  1. Союз а является наиболее употребительным в чешском языке соединительным
  союзом. В русском языке ему соответствует союз и: otec a matka; byt je velký a světlý; mám
  bratra a sestru.
  Иногда союз а употребляется в противительном значении:
  Slunce svítí, a nehřeje. Солнце светит, но не греет.
  Примечание. Перед союзом a не ставится запятая, когда он соединяет предложения и члены
  предложения: Bratr a sestra odjeli k babičce. Fouká vítr a okna se otevírají. Перед союзом a в
  противительном значении ставится запятая.
  2. Союз ale является наиболее употребительным противительным союзом. По
  значению он соответствует русским союзам но, однако, иногда союзу а.
  Náš byt není velký, ale je pohodiny. Наша квартира небольшая, но удобная.
  Odešel, ale brzy se vrátil. Он ушел, но скоро вернулся.
  Ne mně, ale tobě. Не мне, а тебе.
  Примечание. Перед противительным союзом ale ставится запятая.
  Категория: Чешский язык | Добавил: Admin (30.10.2011)
  Просмотров: 7152 | Рейтинг: 5.0/2 |
  Дополнительный материал для Вас от сайта englishschool12.ru

  Демонстрационный вариант контрольных изм...
  Oxford Collocations Dictionary for Stude...
  Забавные названия улиц

  Books in Our Life 
  Новая роль — новые правила 
  TEST ON NUMBERS 

  Контрольные по английскому языку №2
  Английский язык для школьников №5
  Английский язык для школьников №8

  Общие понятия о науке. 
  Л.Е. КЕРТМАН ГЕОГРАФИЯ ИСТОРИЯ И КУЛЬТУР... 
  Традиционная организационная культура. 

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Welcome
  Меню сайта
  Info
  Видео
  englishschool12.ru
  Info

  Сайт создан для образовательных целей
  АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА © 2020
  support@englishschool12.ru

  +12
  Все права защищены
  Копирование материалов возможно только при разрешении администратора сайта