ГЛАВНАЯ страница | Регистрация | Вход| RSS Четверг, 17.10.2019, 18:36

Удобное меню
 • ТЕСТЫ
 • В помощь учителям
 • В помощь изучающим
 • Родителям
 • Скачать
 • Развлечения
 • Нашим ученикам
 • ЕГЭ-2010-2011
 • Teachers' Cafe
 • Info
  Поиск
  Категории раздела
  Белорусский язык [43]
  Грузинский язык [0]
  Древнеанглийский язык [24]
  Иврит [0]
  Испанский язык [103]
  Итальянский язык [0]
  Китайский язык [25]
  Латинский язык [0]
  Латышский язык [0]
  Литовский язык [0]
  Марийские язык [0]
  Польский язык [0]
  Санскрит [0]
  Татарский язык [0]
  Турецкий язык [0]
  Украинский язык [29]
  Финский язык [0]
  Цыганский язык [0]
  Чешский язык [40]
  Чувашский язык [0]
  Шведский язык [0]
  Японский язык [0]
  Информация
  фотообзоры

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Языки мира » Чешский язык

  УРОК №18 А.Г.ШИРОКОВА

  УРОК 8
  Склонение существительных мужского рода мягкой
  разновидности (тип muž, stroj). Склонение местоимений 3-го
  лица on, ona, ono. Место энклитических форм местоимений в
  предложении. Склонение притяжательных местоимений náš,
  naše, naše. Союзы proto, protože.
  NA NÁVŠTĚVĚ
  Dnes ráno mi muž telefonoval, že na zítřek pozval k nám na návštěvu soudruhy ze Sovětského
  svazu, kteří přijeli služebně1 (jsou na služební cestě). Pozval také kolegy z podniku2. Přijdou k nám
  hned po skončení pracovní doby. Musím připravit pohoštění. Přesně v šest hodin, jak se domluvili,
  zazvonil zvonek. Muž Šel otevřít a za dveřmi byli naši sovětští hosté.
  Pavel: Dobrý den, pěkně vás vítám3 u nás. Dovolte, abych vám představil4 svou manželku.
  Zdena: Mrázková, těší mě, že vás poznávám. Muž mi o vás hodně vypravoval. Odložte si,
  prosím, a pojďte dál5.
  Pavel: Zdeno, to jsou přátelé a kolegové z moskevského výzkumného ústavu: inženýr
  Volkov a jeho spolupracovnice inženýrka Sokolovová. Znám se s nimi už velmi
  dlouho6. Můžeš mluvit česky, naši hosté dobře rozumějí a také trochu mluví česky.
  Zdena: Jděte, prosím, do pokoje a sedněte si. Buďte u nás jako doma. Já sice také rusky
  rozumím, ale mluvit nedovedu. Mohu vám nabídnout alespoň malé občerstvení?
  Sokolovová: Nedělejte si s námi starosti7, dnes jsme obědvali velmi pozdě.
  Zdena: Ale kávu nebo čaj si vezmete? Kouříte, prosím? Tady jsou cigarety, hned přinesu
  popelník.
  Sokolovová: Já bych si raději vzala čaj.
  Volkov: Ale já si dám kávu.
  Pavel: Tak co je nového v Moskvě? Jak se daří8 vaší paní (manželce), Andreji?
  Volkov: Děkuji, ujde to8. Byla trochu nemocná, ale teď už se jí daří dobře. Pozdravuje vás.
  Pavel: Děkuji, vyřiďte jí, že ji také srdečně pozdravuji.
  Zdena: Berte si zákusky, prosím. Mohu vám ještě dát čaj nebo kávu?
  Sokolovová: Děkujeme. Dívám se, jak máte bohatou knihovnu a kolik zajímavých ruských knih.
  Pavel: Naše dcera studuje na filozofické fakultě a má zájem o ruskou a sovětskou literaturu.
  Jestli si chcete prohlédnout mou odbornou knihovnu, musíte přejít do mé pracovny.
  Volkov: Rádi si ji prohlédneme jindy. Teď musíme už pomalu jít, máme na dnešek lístky do
  Národního divadla. Děkujeme za pohoštění.
  Zdena: Není zač9, škoda (je mi líto), že se nemůžete zdržet déle. Doufám, že nás ještě
  navštívíte. Jestli máte volnou sobotu, tak vás zveme na večeři.
  Sokolovová: Děkujeme za pozvání. Také bychom si chtěli s vámi víc popovídat.
  Pavel: Okamžik, já vás doprovodím.
  Zdena: Děkujeme za návštěvu. Budeme se těšit na sobotu večer. Na shledanou!
  Slovníček
  alespoň по крайней мер
  déle дольше
  dnešek, -ška m сегодняшний день
  doba, -у f время, период; pracovní d.
  рабочее время
  domluvit se договориться
  doprovodit проводить
  dovést něco уметь что-л. делать
  dovolit позволить, разрешить
  hned сейчас
  inženýrka, -у f инженер (женщина)
  kouřit курить
  manželka, -у f жена, супруга
  mluvit говорить
  nabídnout предложить
  Národní divadlo Национальный
  театр
  navštívit посетить
  nemocný, -ého m больной
  občerstvení, -í n закуска
  odborný специальный, профес-
  сиональный
  95
  odložit si снять пальто, раздеться
  okamžik, -u m момент; минуточку
  otevřít открыть
  podnik, -u m предприятие
  pohoštění, -í n угощение
  pomalu понемногу, медленно
  popelník, -u m пепельница
  pozdě поздно
  pozdravovat передавать привет
  poznávat узнавать
  pracovna, -у f кабинет
  prohlédnout si осмотреть
  přesně точно
  připravit приготовить
  raději лучше
  rozumět (komu) понимать (кого)
  skončení, -í n окончание
  spolupracovníce, -e f сотрудница
  telefonovat звонить по телефону
  večeře, -e f ужин
  vypravovat рассказывать
  vyřídit передать что-л. (устно)
  zajímavý интересный
  zákusek, -sku m пирожное
  zdržet se задержаться, сдержаться
  zítřek, -řka m завтрашний день
  zvát звать, приглашать
  Лексико-грамматические пояснения
  1. přijet služebně приехать в командировку
  2. Pozval také kolegy z podniku. Он пригласил коллег по работе.
  Ср.: přátelé z univerzity Друзья по университету
  spolužáci ze školy товарищи по школе
  3. Pěkně vás vítám. Сердечно приветствую вас.
  4. Dovolte, abych vám predstavil... Разрешите вам представить...
  Ср. также:
  Dovolte, abych se vám představil. Разрешите представиться.
  5. Pojďte dál. Проходите, пожалуйста.
  6. Znám se s nimi velmi dlouho. Мы знакомы с ними уже давно.
  Глагол znát se (s někým) означает быть знакомым (с кем-л.)
  Ср. также:
  My se neznáme. Мы не знакомы.
  Русскому глаголу знать в чешском языке соответствуют два глагола: znát и vědět,
  которые употребляются в различных контекстах. Глагол znát (někoho, něco) требует после
  себя прямого дополнения в вин. падеже:
  Znám vašeho bratra. Я знаю вашего брата.
  Známe vaše přátele. Мы знаем ваших друзей.
  Глагол vědět употребляется либо перед придаточным предложением:
  Vím, že přijde včas. Я знаю, что он придет вовремя.
  либо с предлогом, требующим предложного падежа:
  Nic jsme o něm nevěděli. Мы ничего о нем не знали.
  Исключение составляют to, nic, všechno, málo, mnoho:
  Já to nevím. Я этого не знаю.
  Já nic nevím. Я ничего не знаю.
  Víme všechno. Мы знаем всё.
  7. Nedělejte si s námi starosti. Пожалуйста, не беспокойтесь,
  mít starost (s někým) беспокоиться (из-за кого-л., чего-л.)
  8. Ujde to. Так себе, ничего
  Jak se vám daří? - Děkuji, ujde to. Как вы поживаете? / Как идут дела? -
  Спасибо, так себе.
  96
  9. není zač / za málo не за что
  Грамматические объяснения
  Склонение существительных мужского рода
  мягкой разновидности (тип m u ž, s t r o j)
  К существительным мужского рода мягкой разновидности относятся существи-
  тельные, оканчивающиеся на мягкий согласный основы или же на согласные с, š, ž, č, ř
  (иногда z, l).
  Так же, как у существительных мужского рода твердой разновидности, различается
  склонение существительных:
  а) одушевленных: muž, otec, nosič, lyžař, kůň, Bořivoj, Ondřej;
  б) неодушевленных: pokoj, koš, nuž, talíř, konec.
  Životná jména Neživotná jména
  Pád
  Číslo jednotné Číslo množné Číslo jednotné Číslo množné
  N.
  G.
  D.
  A.
  V.
  L.
  I.
  muž
  muže
  muži. -ovi
  muže
  muži! otče!
  (o) muži, -ovi
  mužem
  muži, -ové
  učitelé
  mužů
  mužům
  muže
  muži, -ové!
  učitelé!
  (o) mužích
  muži
  stroj
  stroje
  stroji
  stroj
  stroji!
  (o) stroji
  strojem
  stroje
  strojů
  strojům
  stroje
  stroje!
  (o) strojích
  stroji
  1. В дат. и предл. падежах ед. числа у существительных мужского рода одушевленных
  (тип muž) наряду с окончанием -i употребляется также и окончание -ovi. Последнее
  окончание употребляется обычно у личных имен и фамилий. Ср.: Dej to Jarošovi. Řekni to
  Ondřejovi. Co víš o soudruhu Tesařovi? Odnes to příteli Tomášovi. Řekni to mému otci (-ovi) /
  známému malíři (-ovi).
  У существительных неодушевленных употребляется окончание -i.
  2. В звательной форме обычным является окончание -i: mužil příteli! Jaroši!, однако
  существительные с суффиксом -еc имеют окончание -е, перед которым с / č: otec - otče!,
  chlapec - chlapče!
  3. Форма вин. падежа ед. числа у существительных одушевленных совпадает с
  формой род. падежа; у существительных неодушевленных - с формой им. падежа: Dobře
  znám vašeho učitele, но: Viděl jsem nový stroj.
  4. В им. падеже мн. числа у существительных одушевленных, как в твердой
  разновидности, употребляются три окончания: -i, -ové, -é.
  Наиболее употребительным является окончание -i: chlapec - chlapci, letec - letci
  (posluchači, lyžaři, nosiči, listonoši).
  Окончание -ové употребляется у личных имен и фамилий, а также у некоторых
  нарицательных существительных со значением лица: Matěj - Matěj-ové, Ondřej-ové, Bartošové,
  Jaroš-ové, strýc - strýcové / strýci, otec - otcové. Окончание -é употребляется у существи-
  тельных с суффиксом -tel: učitel - učitelé, spisovatel - spisovatelé, stavitel - stavitelé, přítel -
  přátelé, obyvatel - obyvatelé.
  5. В отличие от русского языка в вин. падеже мн. числа существительные
  одушевленные и неодушевленные имеют одно окончание -е:
  Dobře znám vaše učitele (přátele). Я хорошо знаю ваших учителей (друзей).
  Přineste vaše koše a míče. Принесите ваши корзины и мячи.
  97
  Склонение местоимений 3-го лица on, ona, ono
  Mužský rod Ženský rod Střední rod
  Číslo jednotné
  N.
  G.
  D.
  A.
  V.
  L.
  I.
  on
  jeho, ho
  jemu, mu
  jeho, jej, ho
  -
  (o) něm
  jím (s ním)
  ona


  ji
  -
  (o) ní
  jí (s ní)
  ono
  jeho, ho
  jemu, mu
  je, ho
  -
  (o) něm
  jím (s ním)
  Číslo množné
  N.
  G.
  D.
  A.
  V.
  L.
  I.
  oni, ony
  jich
  jim
  je
  -
  (o) nich
  jimi (s nimi)
  ony
  jich
  jim
  je
  -
  (o) nich
  jimi (s nimi)
  ona
  jich
  jim
  je
  -
  (o) nich
  jimi (s nimi)
  Личные местоимения 3-го лица мужского и среднего рода в род., дат и вин. падежах
  ед. числа имеют полные и краткие формы: jeho, ho; jemu, mu. Полные (ударные) формы
  употребляются в начале предложения, после предлогов и при логическом ударении: Jeho
  jsem bm neviděl. Jdu od něho. Půdju k němu. Čekám na něho. Dej to jemu.
  Краткие (безударные) формы употребляются во всех прочих случаях: Řekněte mu to!
  Zavolej hol Zeptej se ho!
  Полная форма jeho употребляется только с существительными одушевленными.
  Форма вин. падежа ед. числа местоимения мужского рода jej может употребляться
  как под ударением (с предлогом), так и в безударном положении: Čekám na něj. Vezmi si jej.
  В среднем роде в вин. падеже ед. числа форма je в разговорной речи часто
  вытесняется формой ho. После предлогов, как и в русском языке, вместо начального j
  появляется -ň: jeho - od něho, jemu - k němu, jím - s ním, jí - s ní, jich - od nich, je - na ně.
  Место энклитических форм местоимений в предложении
  Если в предложении имеется несколько безударных форм, то порядок их
  расположения следующий: первое место после ударенного слова или словосочетания
  занимают вспомогательные формы глагола (jsem, jsi, bych, bys...), за ними следуют
  возвратные глагольные компоненты se и si, затем местоимения сначала в форме дат., а потом
  других падежей. Ср.:
  Proč jste se ho nezeptal? Почему вы его не спросили?
  Proč se ti to nelíbí? Почему тебе это не нравится?
  Proč jste mu to neřekl? Почему вы не сказали ему это?
  98
  Склонение притяжательных местоимений nás, naše, naše
  Číslo jednotné Číslo množné
  Mužský rod Ženský rod Střední rod Mužský rod Ženský rod Střední rod
  N. náš
  G. našeho
  D. našemu
  A. náš, našeho
  V. =N.
  L. (o) našem
  I. naším
  naše
  naší
  naší
  naši
  -
  (o) naší
  naší
  naše
  našeho
  našemu
  naše
  -
  (o) našem
  naším
  naši, naše
  našich
  našim
  naše
  -
  (o) našich
  našimi
  naše
  našich
  našim
  naše
  -
  (o) našich
  našimi
  naše
  našich
  našim
  naše
  -
  (o) našich
  našimi
  Местоимения váš, vaše, vaše склоняются так же, как местоимение náš (мужск. род),
  naše (женск. род), naše (ср. род).
  Примечание. Местоимения náš, váš (мужск. род), naše, vaše (женск. род), naše, vaše (ср. род)
  имеют такую же парадигму склонения, как и местоимения 3-го лица: on, ona, ono.
  Примечание к правописанию. В мужском и среднем роде ед. числа только твор. падеж
  имеет долгое -í(m): jím, naším. В женском роде в ед. числе окончание -í долгое представлено во всех
  падежах, кроме вин. падежа: Neznám ji. Včera jsem viděl vaši sestru v divadle. Во множественном числе
  все окончания краткие.
  Союзы proto и protože
  Союз proto поэтому, потому выражает следствие:
  Bylo horko, proto nepřišel. Была жара, поэтому он не пришел.
  Pršelo, proto zůstal doma. Шел дождь, поэтому он остался дома.
  Союз protože причинный. В русском языке соответствует причинным союзам так
  как, потому что:
  Nemohu vám to říct, protože to Я не могу вам это сказать, потому что я
  nevím. этого не знаю.
  Nepřisel, protože byl nemocen. Он не пришел, потому что был болен.
  Категория: Чешский язык | Добавил: Admin (30.10.2011)
  Просмотров: 1980 | Рейтинг: 0.0/0 |
  Дополнительный материал для Вас от сайта englishschool12.ru

  Поздравляем преподавателей с получением ...
  Иванова Л.Н. ЕГЭ 2009. Английский язык. ...
  First Certificate Gold для подготовки к ...

  Внесены изменения в законы о выплате сти... 
  Неопределенное местоимение one 
  Любопытные факты о языке! 

  Английский алфавит (английские буквы)
  Рекомендованная литература для обучения ...
  Сочинение "Сны Раскольникова и их х...

  Определённый артикль употребляется: 
  From the History of Newspapers 
  Системность. 

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Welcome
  Меню сайта
  Info
  Видео
  englishschool12.ru
  Info

  Сайт создан для образовательных целей
  АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА © 2019
  support@englishschool12.ru

  +12
  Все права защищены
  Копирование материалов возможно только при разрешении администратора сайта