ГЛАВНАЯ страница | Регистрация | Вход| RSS Вторник, 11.08.2020, 03:28

Удобное меню
 • ТЕСТЫ
 • В помощь учителям
 • В помощь изучающим
 • Родителям
 • Скачать
 • Развлечения
 • Нашим ученикам
 • ЕГЭ-2010-2011
 • Teachers' Cafe
 • Info
  Поиск
  Категории раздела
  Белорусский язык [43]
  Грузинский язык [0]
  Древнеанглийский язык [24]
  Иврит [0]
  Испанский язык [103]
  Итальянский язык [0]
  Китайский язык [25]
  Латинский язык [0]
  Латышский язык [0]
  Литовский язык [0]
  Марийские язык [0]
  Польский язык [0]
  Санскрит [0]
  Татарский язык [0]
  Турецкий язык [0]
  Украинский язык [29]
  Финский язык [0]
  Цыганский язык [0]
  Чешский язык [40]
  Чувашский язык [0]
  Шведский язык [0]
  Японский язык [0]
  Информация
  фотообзоры

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Языки мира » Чешский язык

  УПРАЖНЕНИЯ №15 А.Г.ШИРОКОВА

  УПРАЖНЕНИЯ
  1. Ответьте на вопросы:
  1. V kolik hodin vstáváte?
  2. Со děláte ráno?
  3. Jak jedete na fakultu?
  4. Kdy začínají přednášky?
  5. Kolik hodin máte denně?
  6. Jak dlouho trvá velká přestávka?
  7. V kolik hodin končí přednášky a semináře?
  8. Kde a kdy obědváte?
  9. Kam jdete po přednáškách?
  10. Co máte odpoledne?
  11. Kdy večeříte?
  12. Rád chodíte do kina?
  13. Máte televizi?
  14. V kolik hodin chodíte spát?
  15. Kde se prodávají televizory?
  2. Раскройте скобки, поставьте глаголы в соответствующем лице:
  Dnes (odnést) knihy do knihovny. - Ráno (vést) svou dceru do školky. - Na zahradě (kvést) pěkné
  růže. - Matka (plést) svému synovi nový svetr. - Přátelé si (tisknout) ruce. - Naše rodina (bydlit) v
  novém výškovém domě. - Moji kamarádi (žít) v Polsku. - Matka (šít) šaty své dceři. - Ráno rád (pít)
  kávu a večer čaj. - V klubu často (bývat) zajímavé přednášky. - Jan a Václav (být) moji dobří
  kamarádi. - Na hodinách češtiny (číst, psát, mluvit a překládat) z češtiny do ruštiny. O prázdninách
  (odjíždět - 1. os. mn. č.) obyčejně k Černému moři. - Moskva (se rozkládat) po obou březích řeky
  Moskvy. - Studenti (učit se) ve velkých a světlých posluchárnách. - Zítra (začínat) zkoušky z
  filozofie. - Představení (skončit) v deset hodin. - Ráno (vstávat) v sedm hodin. - Přednáška z
  75
  literatury (trvat) dvě hodiny. - Dnes (mít) schůzi, a proto (obědvat) v jídelně.
  3. Напишите следующие предложения во множественном числе:
  Německý student studuje na Moskevské univerzitě. - Bratr odjíždí večer do Kyjeva. - Známý
  profesor bydlí v novém domě. - Rád se procházím městem. - Jak jedeš do středu města? Obyčejně
  jedu metrem. - Čekám, až přijede autobus. - Žák píše domácí úkol. - Hned jak vstanu, umyji se,
  učešu se a cvičím. - Snídám v osm hodin.
  4. Напишите следующие предложения в единственном числе:
  Výborní posluchači dělají po ukončení studia doktorské zkoušky. - Moji bratři studují na vysoké
  škole. - Profesoři konají přednášky a vedou semináře. - Vystupujeme z autobusu a jdeme na
  univerzitu. - Knihy, které potřebujeme, si půjčujeme v knihovně - Zastavujeme se před výlohami
  velkých obchodů a prohlížíme si zboží. - Dělníci spěchají do továren, žáci jdou do škol. - Co čtete?
  Čteme velmi zajímavé knihy. - Kde obědváte? Dnes obědváme doma. - Dnes nikam nejdeme,
  budeme odpočívat. - Do Moskvy přijedou čeští básníci. - Sovětští kolchozníci navštíví Slovensko. -
  Kdy udělají žáci zkoušky?
  5. Напишите следующие предложения в будущем времени (сложном):
  Každý večer chodím na procházku. - Máme byt v moderním domě. - Děti chodí do školy. - Často
  tam jezdím. - Kde bydlíte? - Bratr studuje na vysoké škole ekonomické. - Studenti dělají zkoušky z
  politické ekonomie. - O prázdninách pracujeme. - Tady je přechod přes ulici. - Co děláš večer? -
  Čekám na vás před divadlem. - Snídáme o půl osmé. - Večer pijeme čaj. - V obchodě se prodávají
  nové knihy. - Mám o to zájem. - Zajímá vás to? - Bojujeme za mír. - Jak dlouho trvají prázdniny? -
  Co si přejete? - Co si kupujete?
  6. Дополните предложения возвратными частицами se и si:
  Malá holčička ... hraje na zahradě. - Jak ... vám daří v novém bytě? Děkuji, mám ... zde velmi
  dobře. - Děti ... rády smějí. - Na sovětských vysokých školách ... cizinci učí rusky. - Mám zájem o
  literaturu, a proto ... přihlásím na filozofickou fakultu. - Dobrý den, soudruhu, co ... přejete? -
  Sedněte ... na své místo. - Posaďte ..., prosím, tady je volné místo. - Na rohu ulice ... zastavují auta.
  - Zahraniční turisté ... procházejí městem a prohlížejí ... různé historické památky. - Jak ... dostanu
  na Václavské náměstí? - Včera jsem ... koupila nový česko-ruský slovník. - Jak ... jmenujete? - Na
  koho ... ptáte? - Na co ... díváte? - Já ... vezmu tu knihu. - Umyješ ... ruce? - Vyčistíš ... zuby? - S
  kým ... dopisujete? - Já ... nikoho nebojím. - Kdy ... sejdeme? - Hned ... obléknu.
  7. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги během, o, po, ze, před:
  ... dovolené pojedu do Košic. - Vrátím se domů ... dvě hodiny. - ... obědě se půjdu projít. -
  Navečeříme se ... divadlem. Není to daleko, budete tam asi ... deset minut. - Budu na vás čekat ...
  půl šesté před divadlem. - ... přednáškách jdou studenti do jídelny. - V Praze jsem byla ... rokem. -
  Moji rodiče se vrátí z Jalty ... týden. - Telefonoval mi ... dne několikrát. - Hned ... zkouškách jede
  ke svým rodičům. - ... prázdninách jedou naši žáci na sever. - Rodiče tam žili ještě ... válkou. - Já ti
  to řeknu ... tvým odjezdem. - Začneme pracovat ...tvém návratu.
  8. Раскройте скобки, числительные и существительные поставьте в соответствующем
  падеже:
  Přednášky a semináře začínají v (8, hodina). - V naší skupině je (10, student). - Tato červená tužka
  stojí (15, koruna). - Mám (2, bratr) a (2, sestra). - (3, má sestra) žijí na Moravě. - (2, můj bratr) žijí
  na Slovensku. - Čekal jsem na vás (4, hodina). - Moje babička má (3, syn). - V našem městě jsou (2,
  divadlo). - Máme (2, kolo). - V našem bytě jsou (3, okno). - V naší knihovně je (5, český časopis). -
  Velkou přestávku máme ve (12, hodina). - Na fakultě jsou (2, studovna). - Náš dům má (10, patro).
  - V dětské knize je (19, stránka). - Matka si koupila (2, kilo, jablka). - Mám (2, kamarádka), obě
  jsou studentky.
  9. Слушайте вопросы и отвечайте на них по образцу. Обратите внимание на порядок
  слов:
  а) Umyješ se - Ano, hned se umyji.
  Sedneš si? ... Oblékneš se? ... - Lehneš si? ... - Podíváš se na to? ... - Zeptáš se ho? ... - Koupíš si to?
  б) Přeje si to Věra? - Ne, Věra si to nepřeje.
  Myslí si to Vlasta? ... - Kupuje si to Mirek? ... - Učí se Jitka? ... - Dívá se na nás Milan? ... - Bere si
  to Zdena? ... - Pamatuje si to Jiří? ...
  76
  в) Pamatuji si to. - Já si to také pamatuji.
  Sednu si tam. ... - Nemyslím si to. ... - Zeptám se ho na to. ... - Nepřeji si to. ... - Zakouřím si. ... -
  Trochu se projdu ... .
  г) Chce Václav číst? - Ano, Václav rád čte.
  Chce se Zuzana dívat na televizi? ... - Chce Tomáš poslouchat rádio? ... - Chtějí se Vláďa s
  Marcelou procházet po parku? ... - Chce Jiřina tancovat? ... - Chce Zdeněk číst poezii? ... - Chtějí si
  děti hrát na zahradě?
  10. Вместо точек вставьте sám и jeden:
  Tu práci jsem udělal ... - Sestra tam byla ... . - Nedávno se vrátil z Prahy ... můj přítel. - V pokoji byl
  jen ... muž. - Děti zůstaly doma ... . - Říkal mi to ... známý. - Přišel jste ... nebo s manželkou? - Četl
  jsem ... velmi zajímavý článek. - Vezmi si ještě ... zákusek. - Byl jsem ... v celém vagóně. - Věra se
  ráda ... prochází po parku. - Dejte mi prosím ... párek a ... malé pivo. - Přijď ke mně, nechci být ....
  11. Переведите на чешский язык:
  а) Здравствуйте, как вы поживаете?
  Спасибо, хорошо!
  Что вы поделываете?
  Как поживают ваши мать и отец?
  Всего хорошего!
  Дорогие товарищи, добро пожаловать!
  б) Я встаю рано утром в семь часов. Умываюсь, причесываюсь, одеваюсь и завтракаю. Утром
  я пью обычно кофе. В восемь часов я выхожу из дому. В университет я еду на метро, а потом
  иду пешком. Занятия начинаются ровно в девять часов, кончаются в два часа. Между лекци-
  ями бывают перерывы. Во время перерыва студенты ходят по коридору и разговаривают.
  Перерыв продолжается десять минут. Потом студенты снова идут в аудитории. После лекций
  я иду обедать в столовую, а потом еще три-четыре часа занимаюсь в библиотеке. Домой я
  возвращаюсь в пять часов вечера. В течение недели я никуда не хожу, так как много
  занимаюсь, готовлюсь к семинарам, но в субботу мы с товарищами обычно ходим в кино или
  в театр. Через два дня мы идем в Большой театр на балет, а неделю тому назад
  мы были в Театре на Таганке. Спать я ложусь в 11 часов.
  12. Расскажите, как вы проводите свой день.
  Slovníček
  обычно obyčejně
  снова znova
  возвращаться vracet se
  разговаривать rozmlouvat
  Категория: Чешский язык | Добавил: Admin (30.10.2011)
  Просмотров: 1378 | Рейтинг: 0.0/0 |
  Дополнительный материал для Вас от сайта englishschool12.ru

  Английский и малыши
  Лето в Англии
  Идеальное произношение. Аудиокурс - Барб...

  Анна Петровна 
  Олимпиада по английскому языку. ФИНАЛ 
  Универсальная школьная энциклопедия 

  Английский алфавит (английские буквы)
  Рекомендованная литература для обучения ...
  Английский язык для школьников №20

  Тема урока «What Can We Do to Help the E... 
  «Моя прекрасная Родина - Южный Урал. Пут... 
  The_Stand 

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Welcome
  Меню сайта
  Info
  Видео
  englishschool12.ru
  Info

  Сайт создан для образовательных целей
  АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА © 2020
  support@englishschool12.ru

  +12
  Все права защищены
  Копирование материалов возможно только при разрешении администратора сайта