ГЛАВНАЯ страница | Регистрация | Вход| RSS Четверг, 17.10.2019, 18:32

Удобное меню
 • ТЕСТЫ
 • В помощь учителям
 • В помощь изучающим
 • Родителям
 • Скачать
 • Развлечения
 • Нашим ученикам
 • ЕГЭ-2010-2011
 • Teachers' Cafe
 • Info
  Поиск
  Категории раздела
  Белорусский язык [43]
  Грузинский язык [0]
  Древнеанглийский язык [24]
  Иврит [0]
  Испанский язык [103]
  Итальянский язык [0]
  Китайский язык [25]
  Латинский язык [0]
  Латышский язык [0]
  Литовский язык [0]
  Марийские язык [0]
  Польский язык [0]
  Санскрит [0]
  Татарский язык [0]
  Турецкий язык [0]
  Украинский язык [29]
  Финский язык [0]
  Цыганский язык [0]
  Чешский язык [40]
  Чувашский язык [0]
  Шведский язык [0]
  Японский язык [0]
  Информация
  фотообзоры

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Языки мира » Чешский язык

  УПРАЖНЕНИЯ №16 А.Г.ШИРОКОВА

  УПРАЖНЕНИЯ
  1. Ответьте на вопросы:
  1. Kam jste šli po prohlídce města na oběd?
  2. Proč jste šli právě do této restaurace?
  3. Byla v restauraci volná místa?
  4. Kdo byli vaši sousedé u stolu?
  5. Která jídla byla uvedena na jídelním lístku?
  6. Co jste si vybrali?
  7. Co jste pil po obědě?
  8. Chutnala vaší přítelkyni česká národní jídla?
  2. Раскройте скобки, слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:
  Dlouho byl bez (práce). - Ke (stanice) autobusu jdu pěšky. - Dostala jsem zprávu od své
  (přítelkyně). - Obývací pokoj je vedle (ložnice). - Dnes večer jdeme do (restaurace). - Řeknu to jen
  své (sestřenice). - Matka šla do (kuchyň) pro (lžíce). - K (večeře) jsme přišli včas. - Bude-li pěkné
  počasí, pojedeme v (neděle) na výlet. - Rychle jsem snědl (kaše) a vyběhl z domu. - Večer se často
  díváme na (televize). - Za (chvíle) jsem se vrátil domů. - Pozval jsem svou (přítelkyně) na koncert.
  - Po (práce) půjdu do kina. - V (restaurace) nebyla volná místa. - Noviny budu číst po (večeře).
  -Počkám na tebe na (stanice) autobusu. - Chodili jsme po širokých (ulice) neznámého města. - Dítě
  se učilo jíst (lžíce). - Jedli jsme (slepice) s (rýže). - Setkala jsem se tam se svou (přítelkyně).
  - Žijeme v socialistické (země).
  3. Образуйте повелительное наклонение от следующих глаголов:
  jít, jet, povědět, jíst, mít, číst, psát, najít, přisednout si, sednout si, vidět, smát se, ptát se, dívat se,
  dát, objednat, uvařit, prohlédnout si, přinést, odpovídat, kupovat, posadit se, milovat
  4. Напишите следующие предложения в повелительном наклонении:
  Zůstaneš tady do zítřka. - Přečtete tuto knihu do večera? - Dáš si polévku? - Půjdeme spolu do
  restaurace. - Sníš to všechno, nebudeš mít hlad. - Máš to vždy u sebe? - Napíšete dnes matce dopis?
  - Zeptáme se na to profesora. - Maminka uvařila dobrý oběd. - Přinesete zítra tu knihu? - Milujeme
  svou vlast. - Nesměješ se, protože to není k smíchu. - Doporučíte jim, aby se podívali do té galerie.
  - Najdeš len slovník v knihovně. - Už nic nepovídáte.
  5. Глаголы в скобках поставьте в повелительном наклонении:
  (Vypsat) všechna zájmena a (určit) jejich skloňování. - Přečíst) si celé cvičení. - (Přinést) křídu z
  vedlejší místnosti. - (Pokračovat) ve vyprávění. - (Napsat) obsah článku. - (Umýt si) ruce před
  jídlem. - (Říkat to) v množném čísle. - (Dávat si) otázky. - (Odpovídat) nahlas. (Připravit si) úkol na
  zítřek. - (Rozdat, sebrat) sešity. - (Sedět) klidně, (nekřičet). - (Poslat) ihned pro lékaře. - (Jít) pryč.
  - Na nic (se neptat). - (Seznámit se), prosím. - (Odpovědět) na moje otázky. - (Sníst) to jablko.
  - (Vidět) na stránce 10. - (Sednout si) na své místo. Pěkně (najíst se). - (Zahnout) za roh.
  - (Nezapomenout) mi napsat pár řádek. - (Otevřít), prosím, dveře. - (Jít) na oběd do této restaurace.
  - (Povědět) nám o všech podrobnostech. - (Neplivat) na podlahu. - (Nezapomenout) mi
  zatelefonovat. - (Zachovávat) čistotu. - (Počkat) na mne tady. - (Prominout), že jsem se opozdil.
  - (Studovat) pilně češtinu. - (Nebrat) to do rukou! - (Nestát) pod okny a (nemluvit) hlasitě.
  6. Напишите следующие предложения в единственном числе:
  92
  Pomozte nám, prosím, s touto prací. - Vezměte mne s sebou. - Dejte mi dobrou radu. - Sedněte si a
  vypijte si s námi kávu. - Zavolejte všechny k večeři. - Pospěšte si, představení už začíná. - Stůjte
  tady a čekejte na mne. - Věřte mi, je to pravda. - Objednejte si něco k pití. - Přineste, prosím, jídelní
  lístek. - Zeptejte se na to pana profesora.
  7. Напишите следующие предложения во множественном числе:
  Ten lístek do divadla nabídni Martě. - Přečti ten odstavec ještě jednou. - Nalij mi sklenici čaje.
  - Posaď se a povídej. - Dej mi, prosím, ten časopis. - Měj se dobře. - Ať okamžitě pošle telegram.
  - Nejez, není to dobré. - Změň své rozhodnutí. - Dodělej to do konce. - Napiš, prosím, článek do
  novin. - Namaž si chléb máslem. - Nechoď nikam, je už pozdě. - Vypravuj nám o své cestě do
  Itálie.
  8. Вставьте соответствующие формы повелительного наклонения глагола jít:
  Jdu na večeři, ... se mnou! - Jirko, ... sem prosím tě na chvilku! Někdo zvoní, ... otevřít. - Prosím
  vás, ... někdo z vás pro křídu! Hoši, ... si spolu zahrát volejbal! - ... sem blíž, děti! - ...pryč,
  zlobím se na tebe! - Mám už hlad, ... na večeři! - Prosím vás, ... zavolat soudruha Vaňka! - Chlapci,
  ... mi, prosím vás, pomoči!
  9. Вставьте нужные формы личных местоимений:
  Kdo ... dal tu informaci? - Jdi, prosím ..., trochu dál. - Přineste ... černou kávu. - Kdy k ... přijedete
  na návštěvu? - Napiš ... dopis z Polska. - Viděl jsem tě včera v kině, ale tys ... nepoznal. - Myslete
  na (se). - Ten člověk pracuje jen pro ... . - Teto, nesu ... ovoce. - Tys ... volal? - Ty ... zde hledáš?
  - Jsem ráda, že ... vidím.
  10. Составьте предложения, используя следующие выражения:
  mám hlad, máme žízeň, byl jsem po obědě, dám si salát, mám chut’ na limonádu, pochutnal jsem si
  na českých národních jídlech, mně to nechutná, dalo mi to hodně práce
  11. Вместо точек вставьте глаголы vědět и jíst:
  Ne ... kde je nejbližší restaurace? - Dobře ..., proč se to stalo. - Rád ... smažené ryby? - Nerad ...
  kaši. - Proč ne ... polévku, je chutná. - Ne ... jsme, že máme zítra přednášku z filozofie. - Už jsem se
  ho ptal. ale také nic ne ... .
  12. Закройте книги и отвечайте на вопросы по образцу:
  а) Tobě to neřeknu. - Proč mi to nechceš říci?
  Tobě to nedám ... - Tebe nepozvu ... - S tebou nepůjdu. ... - K tobě nepřijdu. ... - Na tebe nepočkám.
  ... - Tebe nevezmu s sebou. ... - Tobě nepomohu. ... - Bez tebe nepůjdu. ... - Tobě to nekoupím. ...—
  U tebe se nezastavím....
  б) Řekneš mi to? - Ano, tobě to řeknu.
  Dáš mi to? ... - Pozveš mě? ... - Půjdeš se mnou? ... - Zavoláš mi? ... - Přijdeš ke mně? ... - Počkáš
  na mne? ... - Vezmeš mě s sebou? ... - Pomůžeš mi? ... - Půjdeš tam beze mne? ... - Koupíš mi to? ...
  в) Něco jsem ti přinesl. - Co jsi mi přinesl?
  Něco jsem ti koupil. ... - Něco ti ukážu. ... - Někdy tě vezmu s sebou. ... - Někam tě zavedu. ...
  - Něco jsem o tobě slyšel. ... - Někde na tebe počkám. ... - Někdy k tobě zajdu ... - Něco jsem ti
  poslal. ... - O něco jsem tě žádal. ... - Na něco tě chci upozornit.
  13. Вместо точек вставьте пропущенные местоимения 1-го и 2-го лица:
  Řekněte ..., со jste si vybrala. - Přijdu k ... odpoledne. - Byli u ... před měsícem. - Vždy ... ráda
  vidím. - Dej ... prosím tě svůj slovník. - Milá Marto, dostala jsem od ... dopis, který ... velmi potěšil.
  - Pojďte se ... na oděd - Mluvila jsem s ... několikrát. - Viděla jsem ... na ulici. - Budu na ... čekat
  přesně v devět.
  14. Переведите на чешский язык:
  а) Зденек, не ходи туда. - Марта, пойдем с нами в театр. - Пан официант, принесите,
  пожалуйста, две кружки пива. - Не ешь так быстро. - Расскажите нам, что вы видели
  интересного в нашем городе. - Закрой окно и иди сюда. - Выбери себе овощное блюдо. - Не
  помогай ему, пусть делает сам.
  б) Ко мне приехал друг из Чехословакии. Мне очень хотелось показать ему наш город. Рано
  утром мы начали осматривать город и его достопримечательности. В полдень мы очень
  проголодались. Мы пошли в ресторан, сели за стол и взяли меню. Здесь был очень большой
  выбор различных блюд. Мой друг хотел попробовать русские национальные блюда. Мы
  93
  заказали борщ и телячью отбивную с жареным картофелем. Затем мы взяли салат, рыбу и,
  конечно, минеральную воду.
  - Приятного аппетита, — сказал я Зденеку.
  - Спасибо, вам того же!
  Обед был очень вкусный. Мы ели с большим аппетитом. Потом мы пили черный
  кофе с пирожным и ели фрукты.
  - Я плачу, - сказал я официанту.
  Официант подал нам счет. Мы заплатили и вышли на улицу. Было пять часов. У нас
  было еще два часа свободного времени.
  15. Вместо точек вставьте:
  а) пропущенные предлоги (слова в скобках поставьте в соответствующем падеже):
  Půjdu tam ... (oběd). - ... (prohlídka) města jsme šli ... (restaurace). - Rád udělá ... (já) všechno.
  - Vrátil se domů ... (měsíc). - Čekali jsme ... (ty) ... (hodina). - ... (chvíle) přišel číšník. - Dovolte,
  abych si ... (vy) přisedl. - Dlouho stáli ... (dům) a nemohli se rozloučit. - Autor píše ... (svůj román)
  ... (život) mládeže. - Těším se ... (dovolenou) ... (hory). - Dnes ... (přednáška) jdeme ... (kino).
  - Obchodní dům je ... (divadlo). - ... (můj dům) je pěkná zahrada. - ... (naše fakulta) studují studenti
  ... (různé země). - Půjdu ... (kamarád) ... (sešit). - Přijel ... (Sovětský svaz) ... (rok). - Četl jsem ...
  (dopis) ... (tvůj bratr a ty). - Pes ležel ... (stůl). - Byl jsem ... (Morava) a můj přítel byl ...
  (Slovensko). - Jak dlouho jste byl ... (Krym)? - Dnes je ... (školní hřiště) zajímavý zápas. - Přijdu
  ... (ty) ... (divadlo). - ... (divadlo) se půjdeme někam projít.
  б) пропущенные союзы než, nýbrž, nebo, ačkoli, protože:
  Dáš si rýži ... brambory? - Dal si knedlíky, ... má držet dietu. - ... přinesou další jídlo, trochu se
  napijeme. - To jídlo se jí s chle bem ... s brambory. - Věra si dala limonádu, ... nepije žádný alkohol.
  - Řízky se nepečou, ... se smaží. - Jez tu polévku, ... ti vychladne. - Pravý šašlik se nedělá z
  vepřového, ... ze skopového. - Musila si vzít kaši, ... ji nemá ráda.
  Категория: Чешский язык | Добавил: Admin (30.10.2011)
  Просмотров: 2515 | Рейтинг: 0.0/0 |
  Дополнительный материал для Вас от сайта englishschool12.ru

  Путешествие по Лондону (путеводитель)
  Страноведение Англии – забавные факты (к...
  Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Уч...

  Внесены изменения в законы о выплате сти... 
  Баскетбол 
  9 месяцев 

  Рассказ о себе на английском
  Китайский язык
  Английский алфавит (английские буквы)

  sheldon, sidney - are you afraid of the ... 
  J.R.R.Tolkien, Two Towers 
  ChandlerThe_Lady_In_The_Lake 

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Welcome
  Меню сайта
  Info
  Видео
  englishschool12.ru
  Info

  Сайт создан для образовательных целей
  АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА © 2019
  support@englishschool12.ru

  +12
  Все права защищены
  Копирование материалов возможно только при разрешении администратора сайта