ГЛАВНАЯ страница | Регистрация | Вход| RSS Среда, 23.10.2019, 03:56

Удобное меню
 • ТЕСТЫ
 • В помощь учителям
 • В помощь изучающим
 • Родителям
 • Скачать
 • Развлечения
 • Нашим ученикам
 • ЕГЭ-2010-2011
 • Teachers' Cafe
 • Info
  Поиск
  Категории раздела
  Белорусский язык [43]
  Грузинский язык [0]
  Древнеанглийский язык [24]
  Иврит [0]
  Испанский язык [103]
  Итальянский язык [0]
  Китайский язык [25]
  Латинский язык [0]
  Латышский язык [0]
  Литовский язык [0]
  Марийские язык [0]
  Польский язык [0]
  Санскрит [0]
  Татарский язык [0]
  Турецкий язык [0]
  Украинский язык [29]
  Финский язык [0]
  Цыганский язык [0]
  Чешский язык [40]
  Чувашский язык [0]
  Шведский язык [0]
  Японский язык [0]
  Информация
  • www.ex-servise.ru

   Хотите освоить компьютер и ноутбук? Этот курс для начинающих поможет. Узнай

   ex-servise.ru

  фотообзоры

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Языки мира » Чешский язык

  УРОК №16 А.Г.ШИРОКОВА

  Склонение существительных женского рода мягкой разно-
  видности (тип růže). Спряжение глаголов vědět и jíst.
  Повелительное наклонение. Образование форм повелительного
  наклонения от некоторых глаголов. Склонение личных
  местоимений 1-го и 2-го лица и возвратно-личного местоимения
  se. Союзы nebo, než, nýbrž, ačkoli.
  V RESTAURACI
  Po prohlídce města jsem šel se svou přítelkyni na oběd1 do restaurace která je známa svou
  výbornou kuchyní. Bylo již poledne, proto jsme chtěli něco sníst. Měli jsme už oba hlad i žízeň2. V
  jídelně byly všechny stoly obsazeny. Dalo mi hodně práce3, než jsem našel místo. U jednoho stolu
  seděli pouze dva lidé. Zeptal jsem se:
  - Je zde volno, prosím?
  - Ano.
  - S dovolením, můžeme si k vám přisednout?
  - Prosím, posaďte se.
  Naši sousedé u stolu byli již po obědě4. Jídelní lístek na stole nebyl, proto jsem zavolal
  číšníka.
  - Pane vrchní, buďte tak laskav, přineste nám jídelní lístek.
  - Co si objednáme k jídlu5, Natašo?
  - Napřed si dáme5 polévku. Podívej se, jakou mají dnes polévku.
  - Hovězí nebo zeleninovou.
  Za chvíli přišel číšník a zeptal se nás, co budeme jíst. Objednali jsme si zatím jen polévku a
  prohlíželi jsme jídelní lístek. Vrchní přinesl talíře a lžíce.
  - Co si dáme jako hlavní jídlo, nějaké maso, zeleninu nebo drůbež? Mají i ryby. Výběr je opravdu
  bohatý.
  - Já mám chuť6 na nějakou zeleninu, ovšem s masem a k tomu brambory.
  - Mají smažený květák nebo hrášek s telecím masem. Také jsou tu různé saláty.
  - Na, vyber si.
  Nataša mi podala jídelní lístek. Přečetl jsem jej celý. Nahoře byly uvedeny různé předkrmy,
  potom polévky a hlavní jídla. Zvlášť byly uvedeny na lístku minutky a na konci byl seznam příloh,
  salátů a moučníků. Na druhé straně lístku byl připojen seznam nápojů. Kromě piva, limonády a
  ovocných šťáv (moštů) nabízel lístek i bohatý výběr vín a jiných nealkohalických nápojů.
  - Prosím máte už vybráno7?
  - Pane vrchní, slečně přineste telecí maso s hráškem a brambory, já si vezmu slepici na smetaně s
  rýží a jablkový kompot.
  - A budete si přát něco k pití?8
  - Dejte nám dvě piva9 a potom černou kávu a nějaký zákusek.
  - Tak dobrou chuť (dobré chutnání10), Natašo!
  - Děkuji, nápodobně.
  - Natašo, čeká nás ještě dlouhá cesta, proto se dobře najez!
  Moje přítelkyně pak litovala, že si raději neobjednala vepřovou pečeni s knedlíkem a se
  zelím. Chtěla ochutnat české národní jídlo. K tomu bude mít dost příležitostí. Ještě si na něm
  pochutná11.
  - Pane vrchní, platit!
  - Prosím, hned jsem u vás.
  Ačkoli jsme pospíchali, museli jsme ještě dlouho čekat. Jeho „hned“ netrvalo několik minut,
  nýbrž půl hodiny.
  87
  Slovníček
  ačkoli хотя
  brambory pl картофель
  číšník, -а m официант
  dost достаточно
  drůbež, -e f домашняя птица
  hlavní jídlo, -a n второе блюдо
  hrášek, -u m горошек
  jídelní lístek меню
  jíst есть; sníst съесть
  knedlík, -u m кнедлик (мучное блюдо)
  květák, -u m цветная капуста; smažený
  k. жареная цветная капуста
  laskavý ласковый, любезный; buďte
  tak laskav будьте любезны
  likér, -u m ликер
  litovat жалеть, сожалеть
  lžíce, -e f ложка
  maso, -a n мясо; hovězí, -ího n говя-
  дина; telecí, -ího n телятина;
  vepřové, -ého n свинина
  minutka, -у f порционное блюдо
  moučník, -u m сладкое мучное блюдо
  nabízet предлагать
  nahoře byly uvedeny... (inf. uvést)
  наверху были указаны...
  nápodobně и вам также
  nápoj, -e m напиток
  napřed сначала
  národní jídlo национальное блюдо
  něco что-нибудь, что-либо
  než зд. прежде чем
  nýbrž но
  oběd: byli již po obědě они уже
  пообедали
  objednat заказать
  obsadit (místo) занять (место)
  ochutnat попробовать
  opravdu действительно
  ovocná šťáva (mošt), -у, f фруктовый
  сок
  ovšem конечно
  pití, -í n питье; přát si (něco) k p.
  желать (что-л.) выпить
  polévka, -у f суп; zeleninová р.
  овощной суп
  pospíchat спешить
  pouze только
  prohlídka, -у f осмотр
  předkrm, -u m закуска
  příležitost, -i f возможность
  příliš слишком
  příloha, -у f гарнир
  připojit присоединить
  přisednout (si) присесть, подсесть
  přítelkyně, -é f приятельница, подруга
  raději (si objednám) лучше (я себе
  закажу)
  restaurace, -e f ресторан
  rýže, -e f рис
  seznam, -u m список, перечень
  slečna, -у f девушка, барышня
  slepice, -e f курица; s. na smetaně
  курица в сметанном соусе
  soused, -a m сосед
  talíř, -e m тарелка
  vepřová pečené жареная свинина
  volno: je zde v.? здесь свободно?
  vrchní, -ho m старший официант;
  раne v. (употребляется при об-
  ращении)
  všechen весь
  výběr, -u m выбор
  vybrat si выбрать
  zatím пока
  zavolat позвать
  zelenina, -у f овощи
  zelí, -í n капуста
  změnit изменить
  zvlášť особенно
  žízeň, -ě f жажда
  Лексико-грамматические пояснения
  1. jít na oběd идти обедать: Jdu na oběd Я иду обедать. Půjdeš na oběd? Ты пойдешь обедать?
  2. Выражения mít hlad, mít žízeň переводятся на русский язык быть голодным и хотеть
  пить: Mám velký hlad Я очень голоден. Máme žízeň Мы хотим пить.
  3. Dalo mi to hodně práce. Мне пришлось потрудиться.
  4. být po obědě: Jsem už po obědě. Я уже пообедал(а).
  5. dát si něco / objednat si něco (k jídlu) заказать (себе) что-л. / взять (о блюдах, напитках):
  Napřed si dáme polévku. Сначала мы закажем суп.
  Dáš si předkrm? Ты возьмешь / закажешь себе закуску?
  Со si dáte? Что вы закажете?
  Dám si kompot. Я возьму компот.
  88
  6. mít chuť (na něco) хотеть что-л. съесть:
  Mám chuť na maso. Я хочу мясо.
  Na nic nemám chuť. Мне ничего не хочется / мне все не по
  вкусу.
  7. Máte už vybráno? Вы уже выбрали?
  8. Budete si přát něco k pití? Что вы будете пить?
  9. Dvě piva. Две кружки пива.
  В чешском языке существительные с вещественным значением сочетаются, как
  правило, прямо с количественными числительными, в то время как в русском языке в
  большинстве случаев необходимо обозначение меры.
  Vypil jsem tři kávy. Я выпил три чашки кофе.
  Dala si dvě zmrzliny. Она заказала две порции мороженого.
  Dali si tři saláty. Они заказали три порции салата.
  10. Dobrou chuť/dobré chutnání! Приятного аппетита!
  11. pochutnat si (na něčem) полакомиться / с наслаждением съесть что-л.:
  Pochutnali jsme si na češkých národních Мы с удовольствием поели чешские
  jídlech. национальные блюда.
  Chutná vám to? Нравится это вам? / Это вам по вкусу?
  Глагол chutnat (někomu) употребляется только в отношении блюд и напитков; в
  прочих случаях употребляется глагол líbit se:
  Líbí se vám ten obraz? Нравится вам эта картина?
  Грамматические объяснения
  Склонение существительных женского рода
  мягкой разновидности (тип růže)
  К существительным женского рода мягкой разновидности относятся слова женского
  рода, оканчивающиеся на -е (-ě): vůle, duše, ulice, práce, večeře, restaurace, přítelkyně, chvíle,
  ministryně (женщина-министр) и другие.
  Pád Číslo jednotné Číslo množné
  N.
  G.
  D.
  A.
  V.
  L.
  I.
  růže
  růže
  růži
  růži
  růže, Libuše!
  (o) růži
  růží
  růže
  růží, ulic
  růžím
  růže
  růže!
  (o) růžích
  růžemi
  В род. падеже мн. числа у существительных данной разновидности, как правило,
  употребляется окончание -í. Однако существительные на -ice, -yně, а также некоторые
  существительные на -lе имеют форму род. падежа мн. числа без окончания: ulice - ulic, pozice
  - pozic, vesnice - vesnic деревня, chvíle - chvil минута, košile - košil рубашка, neděle - neděl
  воскресенье.
  89
  Спряжение глаголов vědět «знать» и jíst «есть»
  Настоящее время (čas přítomný)
  Osoba Číslo jednotné Číslo množné
  1.
  2.
  3.
  vím
  víš

  jím
  jíš

  víme
  víte
  vědí
  jíme
  jíte
  jedí
  Повелительное наклонение (Způsob rozkazovací)
  В повелительном наклонении в чешском языке различаются следующие формы: 2-е
  лицо ед. числа, 1-е и 2-е лицо мн. числа.
  2. os. č. jedn. přines! vyber si! posaď se! zavolej!
  1. os. č. mn. přinesme! vyberme si! posaďme se! zavolejme!
  2. os. č. mn. přineste! vyberte si! posaďte se! zavolejte!
  Образование форм повелительного наклонения
  Повелительное наклонение образуется от основы настоящего времени. Исходной
  формой для образования повелительного наклонения служит 3-е лицо мн. числа глаголов
  настоящего времени, у которых после отделения личного окончания остается чистая основа
  настоящего времени. Ср.:
  Инфинитив 3-е л. мн. число наст,
  время
  Формы
  повелительного
  наклонения
  vybrat
  nést
  udělat
  kupovat
  sázet
  poprosit
  pít
  vyber-ou
  nes-ou
  udělaj-í
  kupuj-í
  sázej-í
  popros-i
  pij-í
  vyber! -mé, -té
  nes! -mé, -té
  udělej! -mé, -té
  kupuj! -mé, -té
  sázej! -mé, -té
  popros! -mé, -té
  pij! -mé, -té
  Если после отделения окончания 3-го лица мн. числа основа оканчивается на один
  согласный, то 2-е лицо ед. числа повелительного наклонения равно основе: nes, pij, sázej,
  odvez; если же основа настоящего времени оканчивается на два (и более) согласных, во 2-м
  лице ед. числа повелительного наклонения появляется окончание -i: sednout si (sednou si) -
  sedni si, číst (čtou) - čti, vzít (vezmou) - vezmi, říci (řeknou) - řekni и т. д.
  У глаголов, основа настоящего времени которых оканчивается на -aj (dělaj-í, dívaj-í
  se), в формах повелительного наклонения представлен результат изменения aj>ej: dělej, dívej
  se, zavolej, dej.
  Примечание. Конечные согласные основы n, t, d в формах повелительного наклонения
  всегда мягкие: přiveď, obrať se, buď.
  1-е лицо мн. числа повелительного наклонения образуется при помощи окончания
  -me, которое присоединяется к форме 2-го лица ед. числа повелительного наклонения:
  dělejme, vyberme, buďme, přinesme, napijme se.
  2-е лицо мн. числа образуется при помощи окончания -te: dělejte, vyberte, přineste,
  napijte se.
  Если 2-е лицо ед. числа оканчивается на -i, во мн. числе появляются окончания -eme
  (-ěme), -ete (-ěte): čti - čtěme, čtěte; sedni si - sedněme si, sedněte si; vezmi - vezměme, vezměte;
  pomysli - pomysleme, pomyslete.
  90
  Примечание. Формы 1-го лица мн. числа повелительного наклонения соответствуют в
  русском языке описательным конструкциям. Ср.:
  Udělejme to! Давайте это сделаем!
  Nekuřme v pokoji! Давайте не будем курить в комнате?
  Ряд глаголов в формах повелительного наклонения сокращают долгий корневой
  гласный: koupit - kup, vrátit - vrať, pospíšit si - pospěš si, zvýšit - zvyš, ukázat - ukaž, vyřídit
  (pozdrav) - vyřiď (pozdrav), chránit - chraň.
  Для выражения повеления, приказания или побуждения в форме 3-го лица ед. и мн.
  числа употребляются описательные конструкции: формы глаголов в настоящем времени в
  соединении с частицей ať: Ať to udělá Пусть он это сделает. Ať to napíšou Пусть они это
  напишут.
  Формы повелительного наклонения от некоторых глаголов
  vědět - věz, -me, -te! mít - měj, -me, -te!
  vidět - viz, -me, -te! hnát - žeň, -me, -te!
  jíst - jez, -me, -te! jít - pojď, -me, -te! / jdi - jděme, jděte!
  stát - stůj, -me, -te! (u)péci - (u)pec / peč - me, -te!
  pomoci - pomoz, -me, -te! říci (řeknou) - řekni, -ěme, -ěte!
  chtít (chtějí) - chtěj, -me, -te!
  Примечания: 1. У глаголов с основой настоящего времени на k, h в формах повелительного
  наклонения основа оканчивается на с / č, z: utéci / utéct (uteču / uteku) - uteč / utec. pomoci (pomohu) -
  pomoz! (Спряжение глаголов типа (u)péci, (po)moci в формах настоящего времени см. в уроке 4).
  2. Формы viz, -me, -te устаревшие, почти неупотребляемые. Форма viz употребляется прежде
  всего в ссылках в научных статьях, например: viz str. 335 см. стр. 335 и т. п.
  Формы pojď, pojďme, pojďte употребляются при обозначении движения вместе с говорящими или по
  направлению к нему. Ср.: Pojď se mnou; Pojď sem. Формы jdi, jděme, jděte употребляются в других
  случаях. Ср.: Jdi tam. Jdi pomalu и т. п.
  Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица
  и возвратно-личного местоимения se
  N.
  G.
  D.
  A.
  V.
  L.
  I.

  mne, mě
  mně, mi
  mne, mě

  (o) mně
  mnou
  ty
  tebe, tě sebe, se
  tobě, ti sobě, si
  tebe, tě sebe, se
  ty!
  (o) tobě(o) sobě
  tebou sebou
  my
  nás
  nám
  nás

  (o) nás
  námi
  vy
  vás
  vám
  vás
  vy!
  (o) vás
  vámi
  У местоимений 1-го и 2-го лица ед. числа (já, ty), а также у возвратно-личного
  местоимения se в формах род., дат. и вин. падежей употребляются полные и краткие формы.
  Полные формы (mne, mně, tebe, tobě, sebe, sobě) употребляются в начале предложения,
  после предлогов, при логическом ударении в сочетании со словами jen, i, také, и т. п.: Přijedu
  k tobě zítra. Čekáme na tebe celou hodinu. Tobě to neřeknu. Řeknu to jen tobě.
  Краткие (энклитические) формы местоимений 1-го и 2-го лица употребляются во всех
  прочих случаях. Они стоят после первого ударенного слова или словосочетания в
  предложении, а при наличии возвратных частиц se, si или вспомогательных форм
  прошедшего времени (jsem, jsi, jsme, jste) находятся после них: Přines mi tu knihu! Vidíš mě?
  Já ti to přinesu. Viděl jsem tě včera v kině. Chci se tě zeptat na jednu věc Я хочу спросить тебя
  об одной вещи.
  Союзы nebo, než, nýbrž, ačkoli
  Союз nebo/anebo или является наиболее употребительным разделительным союзом:
  Со si dáte, čaj nebo kávu? Что вы возьмете, чай или кофе?
  Союз než - временной подчинительный союз, соответствует в русском языке времен-
  ному союзу прежде чем, раньше чем: Než odejdu, musím to říci Прежде чем уйти, я должен
  это сказать. Dalo mi hodně práce, než jsem našel místo. Мне пришлось потрудиться, прежде
  чем я нашел место.
  Nýbrž (книжн.) противительный союз, который в русском языке соответствует про-
  тивительным союзам но, однако: Nedala si zeleinnu, nýbrž si objednala vepřovou Она взяла /
  заказала не овощи, а свиную отбивную. Союз nýbrž употребляется только после отрицания.
  Ačkoli уступительный союз хотя, несмотря на то, что: Ačkoli to jídlo není příliš
  zdravé, pochutnala si na něm Хотя это блюдо не очень полезно для здоровья, она с
  удовольствием его съела.
  Категория: Чешский язык | Добавил: Admin (30.10.2011)
  Просмотров: 5489 | Рейтинг: 5.0/1 |
  Дополнительный материал для Вас от сайта englishschool12.ru

  ДИНАСТИЯ ТЮДОРОВ: ГЕНРИХ VIII
  Сложные тесты по английскому + Keys
  Наша почта

  Канада 
  Holidays 
  Защита окружающей природной среды 

  Самые распространенные имена в США (Англ...
  Класс по английски ( мастер - класс )
  Образование в США

  «Шифровка» 
  Традиционная организационная культура. 
  EXERCISES FOR DEVELOPING COMMUNICATIVE S... 

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Welcome
  Меню сайта
  Info
  Видео
  englishschool12.ru
  Info

  Сайт создан для образовательных целей
  АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА © 2019
  support@englishschool12.ru

  +12
  Все права защищены
  Копирование материалов возможно только при разрешении администратора сайта